Европа лиганы оюнлары башланды

Главная страница » Европа лиганы оюнлары башланды
Бизин «Анжиге» Европаны чинк де гючлю командалары болмаса да, Евролигада сынаву бар уьч команда булан ойнама тюше. Оланы лап гючлюсю – «Тоттенхем» (Лондон, Англия). Норвегияны «Тромсе» командасы ва Молдованы чемпиону « Шериф» осал командалардан тюгюл. Биринчи оюнун «Анжи» он тогъузунчу сентябрде Тираспольда «Шериф» булан ойнады.


Лап артдагъы он минутну санамайлы, «Анжи» сав оюнну узагъында топну да оьзюнде сакълап, «Шерифден» гючлю де гёрюнюп турду. Йигирма бешинчи минутда, якълавчу Епурянуну, къыркъ биринчи минутда аслу чапгъынчы Траорени санларыны бир-бир ерлери авуртуп, оланы башгъа оюнчулагъа алышдырма тюшдю. Оюн 0:0 санав булан битди. Мен ойлашагъан кюйде, баш тренерсиз, аслу оюнчуларсыз къонакълыкъда бу санав бир де яман тюгюл.


Бизин «Анжини» бёлюгюне гиреген бирдагъы оюнда «Тоттенхем» (Англия) норвегиялы «Тромсени» 3-0 санав булан утду. Гелеген Европа лига оюнубузну биз шо «Тоттенхем» булан Раменское шагьарда уьчюнчю октябрде ойнажакъбыз.


«Анжини» «Волга» тюгюл, судья утду…


Россияны футболдан чемпионатыны тогъузунчу турунда «Анжиге» Нижний Новгород шагьарда ерли «Волга» командасы булан ойнама тюшдю.


Бу гезик «Шериф» булан ойнамагъан Соболев, Гия Григолава, Карлен Мкрытчян, Сердер Сердеров ойнады. Оюнну еттинчи минутунда «Волганы» къапусуну алдында олар учун биринчи къоркъунчлу мюгьлет болду. Тек угловойдан гелген топну Жусилей ва Ангбва къапугъа бакъдырып бажармады. Он биринчи минутда «Волганы» оюнчусу Шота Бибилов, штрафнойдан уруп, оюнну санавун ачды. Мен билеген кюйде, бизин къапугъа гирген топгъа къапучу Михаил Кержаковну гюнагьы бар. Йигирма биринчи минутда Антон Путило «Анжини» къапусуна къайтара шо йигирма беш метрдан экинчи топну да гийирди.


Арадан бир минут да гетмей, «Анжини» чапгъыныны натижасында шо Путило, топну оьзлени, «Волганы» къапусуна гийирип, автогол этип, 2-1 санавгъа чыгъарды. Къыркъ дёртюнчю минутда «Анжини» чапгъынчысы Павел Соломатин «Волгагъа» экинчи топну гийирген эди, тек судья (къайдан ва нени алып гьисап этди, билмеймен), амма голну санамады.


Тап-таза кюйде къапугъа топ гиргенни баш судья Казьменкодан къайры, бары халкъ гёрдю. Казьменко буса голну санамай, бизин якъгъа штрафной гёрсетди. Оюн битгенде, Россияны судейский корпусуну башы, италиялы Розетти шо голну «Анжини» пайдасына гьисапгъа алынмагъаны дурус тюгюл экенге мюкюр болду. Судья Казьменко янгылыш экенин токъташдырды.


Бизин тренер штабгъа, футболистлерибизге, къаравчулагъа судьяны «янгылышы» бек яман тийди. Командалар танапусгъа гетип, экинчи таймгъа чыкъгъынча, телевидениени режиссёрлары шо гол гирген мюгьлетни бир нече керен гёрсетип, бир инсанны да судья этген хатагъа шекленегенин де къоймады. Казьменко бирдагъы «янгылыш» болду. Бу гезикде де «Волганы» пайдасына. Гьасили, ерли команданы къапусуна он бир метрлик штрафной бермеди.


Утдурса да, «Анжи» яман ойнамады. Аста-аста футболистлер бир-бирине уьйрене, исине тура. Гележекде Гьажи Гьажиевни гьаракаты булан «Анжи» гючлю команда болар деп эсиме геле.


Оюн битгенде, бизин чапгъынчы Павел Соломатин, оьзю гийирген голну санамагъангъа бек тамаша болуп: « Мен англамайман, неге санамады голну? Мен не къапучугъа, не якълавчугъа бармагъым булан да тиймедим», – деди.


Россияны чемпиону «Анжини» енгип болмадыАртдагъы алты гюнню ичинде бизин «Анжиге» уьч оюн ойнамагъа тюшдю. Биз ойнагъан уьч де командадан чинк де гючлюсю сентябрни йигирма бешинде Россияны чемпионатында ойнагъан, москвалы ЦСКА экенни бары футболну сюегенлер яхшы биле. ЦСКА гетген йылны чемпиону бу йыл турнир таблицаны башында оланы аслу составыны яртысы Россияны жыйым командасында ойнай.


Оюнну биринчи минутларындан башлап, команда оьзюню баш тренери Гьажи Гьажиевни ёлбашчылыгъы булан шо оюнгъа гёре тюз ёлун тутуп ойнама башлады. Токъсан минут юрюлген оюнну ичинде ЦСКА-гъа бизин къапулагъа топ гийирме имканлыкълар болмады.


Озокъда, москвалылар топну оьзлерде кёп сакълап, бизин футболистлени бираз сама бошама къоймай къыставуллу гьалда сакълады. Амма «Анжини» тутгъан ёлу ЦСКА-ны оьр болма къоймады. Оюндан-оюнгъа бизинкилер яхшылашып гелегенин гьис этмей болмайбыз. Шо якъдан «профессор» Гьажиевни къасткъылып иш юрютегени мекенли. Бу гезик тренерлер де, къаравчулар да командабызгъа рази къалдылар. Рази болмаймы дагъы, бу йыл чы ЦСКА-дан оланы футбол майданында очколар къазанмагъа бек къыйын масъала эди. Оюн 0:0 санав булан битди.