Шамил Солтанбеков – Россияны чемпиону

Главная страница » Шамил Солтанбеков – Россияны чемпиону

Къарачай-Черкес Республиканы Домбай шагьарында кикбоксингден уллуланы ва оьрюм яшланы арасында Россияны эки чемпионаты оьтгерилген. Оьрюм яшланы арасында шо ярышларда эки къумукъ яш алтын медаллар къазанып къайтгъанлар. 


Магьачкъаладагъы 4 номерли спорт школаны кикбоксёрлары бир биринчи ва эки уьчюнчю ерлеге ес болгъанлар. О гьакъда Кахулай посёлокда тренер болуп ишлейген Хайрудин Будаев булай хабарлады:

– Бу гезик Россияны сегиз федерал округундан 500-ге ювукъ кикбоксёр ортакъчылыкъ этди. Бизин спорт школаны кикбоксёрлары Шамил Солтанбеков, 63 килода финалда уьст гелип, чемпион атны къазанды. Мухтар Ягьияев 71 килода ва Рабадан Рабаданов 45 килода бронза медаллагъа ес болдулар. Артдагъы йылланы ичинде бизин кахулайлы кикбоксёрлар Россияны чемпионатларындан медалларсыз бир де къайтмагъан.Домбайда оьтген ярышланы гьакъында Бабаюрт райондагъы спорт школаны тренери Мурат Къадыров къарсалап булай деди:


– Мен Россияны ва округну ярышларында оьзюм де ортакъчылыкъ этгенмен. Кёп керенлер яшланы да элтип тураман. Тек бу гезик Россияны чемпионатында болгъаны йимик тюзсюзлюкню биринчи керен гёремен. «Ботаюрт» деген спорт школадан Расул Эшивов – уллуланы арасында яхшы техника гёрсетип ябуша­гъан кикбоксёр. Ону сынаву да бар. ­Оьрюм яшланы арасында Люксембург юртлу Исмайыл Къадыров нечакъы да къаст этдилер, очколар да къазандылар. Судьялар буса очколаны язмайлар. Бу гезик бизин къумукъ яшны финалгъа чыкъма ондагъы судьялар къоймадылар. Эришивлер болду. Судья коллегиягъа биз видеоланы да гёрсетдик. Гёрсетсек де, бизинкилеге утушланы бермедилер. Бизин тренерлени шо гьал бек къарсалатды. Мен англагъан кюйде, Россияны чемпионлары, ондагъы ярышланы оьтгерегенлени пикрусуна гёре ортакъчылыкъ этгенлени 90 проценти оьзлер айтагъанлар болма герек.Тренерни бу ерде англама ярай. Савлай йыл гьазирлик гёрген къыйыны бошуна гетген.Суратда: Ш. Солтанбеков.