Тёбенжюнгютейли – Францияны чемпиону

Главная страница » Тёбенжюнгютейли – Францияны чемпиону
Ёлугъувну экинчи раундунда Шамил французну нокаутгъа йиберген ва уьст гелген. Къумукъ улангъа Францияны чемпионуну белбаву ва кубогу тапшурулгъан.

Ингдеси, Шамилни аты эсгерилгендокъ, рингни ичи Францияда яшайгъан дагъыс­танлылардан толуп къалгъан. Олар барысы да ону къутлама сюйгенлер.

Тёбенжюнгютейли Францияда кикбоксингден ва низамсыз ябушувларда да чемпиону болгъан. Шо ябушувлардан ол континентара чемпион атны да къазангъан. Башлап ол бокс булан машгъул болма ата юртунда тренер Арсланали Хангишиевде башлагъан. Дагъыстанны ва СКФО-ну чемпиону болгъан.

Шамилни аты артдагъы йылларда Францияда кёп эсгериле. Айтагъаным, ол онда оьтгерилеген бары да ярышларда уьстюнлюклер къазанып тура.

Йыракъ эллерде уллу уьс­тюнлюк къазангъан къумукъ уланны биз де къутлайбыз.Суратда: Ш. Исмайылов.