Муаллимни абурун гётерме тарыкъ…

Главная страница » Муаллимни абурун гётерме тарыкъ…

Ноябр айны 29-нда Дагъыстан парламентни спикери Завур Аскендеров Дагъыстан Республиканы 2023-нчю йылгъа ва гёз алгъа тутулгъан 2024– 2025-нчи йыллагъа ерли де къабул этилежек, билим берив ва илму тармакълагъа токъташдырылагъан бюджетини масъалаларына байлавлу генгеш оьтгерген. Ол эсгерген кюйде, билим берив тармакъны оьсювюн болдурмакъ учун бир башлап муаллимни абурун гётерме герек.

–Гьалиги заманда билим беривню уллу агьамияты бар. Аслу тергев ону сан янын яхшылашдырыв булан байлавлу. Шону учун да муаллимни абурун гётерме болардай гьаракат юрютме тарыкъ. Мен оланы алапаларын артдырмакъ деген масъаланы арагъа чыгъардым, ону да республиканы Гьукуматы якълады. Озокъда, дагъы да кёп иш этме тюшежек, – деп билдирген Завур Аскендеров.

Дагъыстан Республиканы билим беривге ва илмугъа къарайгъан минист­ри Ягьия Бучаев Халкъ Жыйынына оьзюню ра­зилигин билдире туруп, гелеген йылны сентябр айына республикада 3 школа ва 18 яшлар баву къолланывгъа берилежекни гьакъында айтгъан. Ол бирдагъы эсгерген кюйде, гелеген йылда янгыртылажакъ къурулуш биналаны кагъызлары гьазирленип тура.

Генгешде Дагъыстан Республиканы финанс министрини заместители Али Исламов этген билдиривге гёре, харж янындан четимлик болмажакъ. Республиканы гьисап палатасыны председатели Билал Жагьбаров англатгъан кюйде, бир-бир тав районлар, оьзлени школаларыны ва яшлар бавларыны биналарын мекенли ярашдырмакъ учун министерликге гьали де кагъызлар йибермеген.

Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны комитетини председатели Елена Павлюченко от тюшювге къаршы ва антитеррор гьаракатны да яшавгъа чыгъармакъ учун бюджетге къошум акъча гёрсетилме тийишли экенин эсгерген.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля