Къыш гелди

8 февраля 2019 в 12:12 966
Къыш гелди


Алгъасап гелеген къыш

Юртну гийимин чечди.

Бирдагъы йыл гележек

Алтын гюзюбюз гечди.


Сап-сари япыракълар

Буз ябып йыртыллады.

Къыргъа чыкъгъан мишигим

Сувукъдан къартыллады.


Алгъасап ачдым огъар

Уллу уьйню эшигин.

Мендей сюеми экен

Бары да халкъ мишигин.


Къарсалама, мишигим,

Исси уьйде турарсан.

Янгы йылны гьакъында

Янгы ёммакъ къурарсан.Къурайыш ГЬАЖИЕВА,

7-нчи «б» класны охувчу къызы.

Кёстек юрт.