Гьисаплар

Гьисаплар
   

Пятница, 20.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Тынч тюгюл эди магъа

Санавлардан баш алма.

Тюз санап уьйренгенмен

Гьисаплар чече къалма.


 

3+1=


Ойнап турду орамда

Мурат, Марат ва Агьмат.

Уьйден чыгъып олагъа

Къошулду артда Рагьмат.

Топ ойнап, бу уланлар

Оьчешип атды сонг таш.

Ким айтажакъ, орамда

Ойнай гьали нече яш?


 

5 - 3=


Беш алажымчыкъ къонду

Бавдагъы бир терекге.

Нече къала уьчюсю

Учуп тайса арекге?


 

5-2=


Вазипатны къолунда

Беш алма къызыл-ала.

Экисин магъа берсе,

Оьзюне нече къала?


 

5+1=


Оьзенге къармакъ ташлап,

Керим яшланы утгъан:

Беш яйын, кирпи балыкъ.

Яшлар, айтыгъыз гьали

Ол нече балыкъ тутгъан?


 

6+1=


Гьавчудан уьлкю тюпде

Алты къоян яшынгъан.

Бирдагъы бири гелип,

Аркъасына хашынгъан.

Шоланы сен санап ал

Гьавчу къойгъунча табып.

Ким тутма бола гьызын

Къоянлар гетсе чабып?!


 

5+5=


Къойлагъа сен бетде бакъ –

Беш ана, беш баласы.

Бары да нече болур

Къара булан аласы?


 

10 +10=


Эки он манат берген

Экмек алмагъа Абай.

Къолунда нечакъы бар

Айтмагъа болмай Зубай.

Алып ону бокъчасын

Оьзюнг сана акъчасын.


 

8:2=


Базардан сатып алдым

Сегиз къолгъап мен къышгъа.

Нече яш гийип чыгъар

Шоланы уьйден тышгъа?


 

8:2=


Он тюгюл, сегиз бала

Чыгъаргъан дей эки къаз.

Гьар къазгъа нече тие?

Айт, сен ойлашып бираз.


 

3+5=; 10-8=


Кирпи бавда олтуруп,

Жыйгъан алмасын санай.

Башчыгъармагъа огъар

Кёмек этсене, Анай:

Уьч алма терек тюпде,

Бешисин салгъан къапгъа.

Бары да он болгъан сонг

Нече алманы тюше

Тапмагъа Инетопгъа?