Республикабызны Пачалыкъ савгъаты Магьаммат-Наби Халиловну «Сали Сулейман» деген романына да берилген

Республикабызны Пачалыкъ савгъаты Магьаммат-Наби Халиловну «Сали Сулейман» деген романына да берилген       М-Н. Халиловну янгы китабы гьалиги девюрдеги адабиятыбызны оьсюв ёлунда айрыча агьамиятлы ва къыйматлы болуп токътай. 


Авторну гьакъ юрекден къутлай туруп, огъар савлукъ, яратывчулукъ ёлунда дагъы да уьстюнлюклеге, оьрлюклеге етишмекни ёрайбыз.