Гьюсемегентлилер уьст болдулар

Гьюсемегентлилер уьст болдулар

      Артдагъы йыллар Гьюсемегентни ерли админист­рациясы оьзге къурумланы гючю булан спортну гётермек муратда охувчу яшланы, яшёрюмлени арасында мекенли иш юрюте. Спортну тайский бокс, ушу-саньда, кунг-фу жураларындан юртлу яшлар агъа-инилер Зайналабит ва Али Магьамматовлар бир нече керенлер дюньяны чемпионлары болгъанлар. Тренер Зубайругьажи Керимханов иш гёрмеге башлагъанлы, спортну тутушуп ябушув журасында да уьстюнлюклер къолда этилме башлагъан.


Ноябрни 23-нде спортну шу журасындан дюньяны чемпиону А.Х.Халимбековну эсделигине багъышлангъан республика ярышлары сёзлерибизни бирдагъы гезик гертиледи. Ярышларда республиканы 15 тюрлю юртларындан гелген 120 яш ортакъчылыкъ этдилер. Сав гюнню боюнда юрюлген ябушувланы натижасында гьюсемегентли яш кочаплар уьст болдулар. 8 тюрлю авурлукъну 5-нде олар биринчи болдулар. Сонг да, ­янгывикърили Рустам Алиев, огнили Али Шихалиев, уллубийавуллу Къурбан Кадималиев оьз авурлукъларында уьстюнлюк къазандылар.


Яш кочапланы усталыгъы гьакъында айта туруп, Жапар Гьажиевни (23 кило), А.Шихалиевни (36 кило), Ибрагьим Къадиевни (60 кило) атларын айрыча эсгерме тийишли.


Тутушуп ябушувдан Гьюсемегентде А.Халимбековну эсделигине байлавлу оьтгерилген 1-нчи республика ярышлары яш спортчулар учун бек пайдалы болду. Д. Гьажиев, Д.Къадиров, И.Телеев, А.Омаров, К.Кадималиев, А.Шихалиев, Р.Алиев, И.Къадиев оьз авурлукъларына гёре ярышланы чемпионлары болдулар. Уьст гелгенлени гьарисине кубок, медаллар, дипломлар ва А. Халимбековну суратлары булангъы футболкалар берилди.