КЪАРЧЫГЪАЛАНЫ КЁРКЮ КЁКДЮР

КЪАРЧЫГЪАЛАНЫ КЁРКЮ КЁКДЮР        Сентябрни 28-нде ­«Янгыкъаягент» аэродромда /Къаягент район/ парашют спортдан «Россияны игитлерини кубогу» деген гезикли Бютюнроссия ярышлары башланды. Олар парашют спортну сиптеси ва Къаягент муниципал районну ёлбашчыларыны къол узатывуну гючю булан оьтгериле.


Ярышларда Россияны 27 тюрлю регионундан гелген 100-ден де артыкъ парашютистлер ортакъчылыкъ эте. Бу ерде Черногория, Хорватия, Италия, Сербия, Югославия, Болгария, Греция йимик тыш пачалыкъланы вакиллери де бар экенни айрыча эсгерме тюше. Спортчулар онгачалыкъ къайдадагъы ва командалыкъ ярышларда гьюнер гёрсетдилер.


Ярышланы баш судьясы Олег Павлюкню айтывуна гёре, ВДВ-ни, Къыбла асгер округну, Курск шагьарны жыйым командалары инг гючлюлеринден санала. Биринчилик учунгъу гьаракатда жыйым командалар ва онгача спортчулар «гюч» сынажакълар. Ярышланы ортакъчыларыны арасында парашют булан 10 минг керенден де кёп атылгъан спортчулар бар. Янгыз бу йыл парашют булан атылгъан къаягентли яшланы санаву 370-ге етишген.


Бизин булангъы лакъырлашывларында Россияны Игитлерини Советини председатели, Советлер Союзуну Игити генерал-майор Александр Солуянов, парашют спортну ветераны Лидия Ардисенова, ярышланы оьтгеривде этген кёмеклери саялы, Къаягент муниципал районну башчысы Магьамматэмин Гьажиевге ва оьзге къуллукъчуларына уллу разилик билдирди.


Ярышланы ортакъчылары мундагъы шартланы ва гьалланы бек ушатып къойгъан. «Мунда гелегеник экинчи гезик, – дей бизин булангъы лакъырында парашютистлени бириси Сергей Иванов. – Биз Рязан шагьарданбыз. Бек арив. Ерли халкъ намусгъа бек байлангъан, къонакъланы сюеген, гелгенлеге сый ва гьюрмет этип бажарагъан халкъ экенни билдик. Яшавубуз, турушубуз нечакъы бола буса да яхшы онгарылгъан. Ярышланы етдирикли гьазирлегенлеге багъыйлы шартлар яратгъанлагъа:   «Кёп савболугъуз!» демеге сюемен».


– Дагъыстан Республикагъа гелегеник экинчи гезик. Торайгъан яшлар (школа чагъындагъылар), яшёрюмлер парашют спортгъа къолай тергев бермеге башлагъан. 300-ден артыкъ охувчу яшлар кёкге биринчилей гётерилген ва парашют булан бийикден атылгъанлар...


Сергей булан сёйлей туруп, ону парашют спортдагъы ишлери гьакъда сорамай болмадым. Ол оьзю парашютден атылгъан гезиклери кёп деп гьисап этмей. Ону айтывуна гёре кёп тюгюл. Гьали янгы 2000-ден айлангъан. Спортчуланы арасында 10 минг керенден артыкъ атылгъанлар да бар.


– Спортсмен-парашютистге нечик хасиятлар тарыкъ? – деп сорагъанда, ол:


– Биринчи тарыкъ зат – сабурлукъ. Сонг дагъы да билимлер, тавакаллыкъ, жигерлик де, тирилик де гьажатлы.


Ярышлар сентябрни 30-нда тамамланды. Ярышланы натижалары да билинди, уьст болгъанлагъа савгъатлар да тапшурулду.