Бири-биринден къалышмай

Главная страница » Бири-биринден къалышмай

Агъа-инилер Вазирхан ва Надирхан Умаевлер 7 номерли школада охуйлар. Вазирхан – 9-нчу, Надирхан буса 8-нчи класгъа бара.


Олар гиччиден тутуп спорт булан машгъул. Айтагъаным, Вазирхан биринчи класдан тутуп, «Ботаюрт» деген яшлар спорт школагъа юрюй, ону гёрген иниси де, о заманда 6 йыл да тамамланып битмеген буса да, агъасы булан ябушувгъа уьйренемен деп, атасы Умахангъа илине. «Къой, барсын, – дей уьюндегилер, – ялкъгъанда, бурну къанагъанда, йылап токътар». Тек ишлер, Надирханны насибине, олай болмады. Агъасы Вазирхандан артда къалмай агъасы булан спорт школагъа юрюме башлай. Эки де агъа-ини ябушувну тай бокс журасын сайлагъанлар.Надирхан Умаев оьзюню биринчи савгъатын 34 кило авурлукъда республиканы чемпионатында къазанма бажаргъан.


2013-нчю йыл июльда Избербаш шагьарда ФКД-ни вице-президенти Къайырбек Къайырбековну эсделигине оьтгерилген кикбоксинг ярышларда эки де агъа-ини Вазирхан ва Надирхан Умаевлер биринчи ерлеге лайыкълы болуп, экиси де медаль ва кубоклар булан савгъатлангъанлар.Гетген йыл Сочи шагьарда 12-13 йыллыкъ яшланы арасында Краснодар крайны кубогу учунгъу тай боксдан оьтгерилген ярышларда агъа-ини Умаевлер экиси де медаллагъа ва крайны кубогуна ес болуп къайтгъанлар.Темиравуллу агъа-ини Умаевлер гетген йыл 30-нчу ноябрде тай боксдан республика оьлчевде алдынлыкъ учун оьтгерилеген ярышларда Надирхан биринчи ерге, Вазирхан буса уьчюнчю ерге ес бола.Магьаррам АЛИМГЬАЖИЕВ.