Сетевое издание «ЁЛДАШ» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности Нацпроекты в РДПамятные датыТеатры и кино"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИ БАННЕРЫ Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Сетевое издание «Ёлдаш» (Спутник)

«…Ананы юрегине гелип тие»

«…Ананы юрегине гелип тие»


Дагъыстанны къатынларыны союзуну юбилейи болду


Октябр айны 26-нда Магьачкъаладагъы Рус театрда Дагъыстанны къатынларыны союзуна 25 йыл битегенликге байлавлу болуп шатлы жыйын оьтгерилди. Шо агьвалатда ортакъчылыкъ этип, дагъыстанлы къатынланы гьаракатын, загьматын белгилемек муратда, Россияны гьар ерлеринден, Москвадан, Азербайжандан, Къазахстандан, Ставропол крайдан, Дагъыстанны районларындан, шагьарларындан гелгенлер театрны залын толтуруп къойгъан эди. Бу шатлы мажлис яшланы къурч бийивю булан ачылды. Оланы арты булан Дагъыстанны къатынларыны союзуна багъышланып онгарылгъан документли фильм гёрсетилди.


Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, республиканы къатынларыны союзуну юбилейи булан къутлай туруп, оьзюню докладында булай эсгерди:


–Къатынлар дюньяны бары да жамият къурумларына къуршалып, яхшы кюйде гьаракат этип чалышалар. Белгили Дагъыстанны халкъ шаири Фазу Алиева 23 йыл къатынланы союзуна ёлбашчылыкъ этип гетди. Ол бизин къатынгишилени асил хасиятларын, къылыкъларын савлай дюньягъа уьлгю этип гёрсетди.


Къатынлар жамиятны арасында аслу ерни тута. Бугюнлерде гьар тюрлю къуллукъларда, идаралагъа ёлбашчылыкъ этип къасткъылагъан къатынгишилер аз тюгюл. Халкъланы арасындагъы татывлукъну, рази­лешивню, бирликни сакъламакъ муратда къатынгишилер яшавда агьамиятлы роль ойнай. Оланы гьайлы янашыву булан биз агьлюден башлап бары да адат-къылыгъыбызны, асил мердешлерибизни сакълама къаст этебиз.


Аявлу къатынгишилер, биз сизин булан оьктем болабыз, сиз тёгеген къыйыныгъызны оьр даражада белгилеме сюебиз. Биз сизин ожакъларыгъызда, къысматыгъызда онгайлыкълар болсун учун къолубуздан гелеген ишни яшавгъа чыгъарма къаражакъбыз. Мен сизге савлукъ, насип ёрайман.


Анатолий Карибов оьзюню докладындан сонг, Дагъыс­танны Башчысы Владимир Васильевни атындан къутлав кагъыз охуду ва бир уллу гюл байлам савгъат этди.


Озокъда, байрам савгъатларсыз да оьтмей. А. Карибов Дагъыстанны къатынгишилерини союзуна 25 йыл битегенликге байлавлу болуп бир нече къатынгишиге Дагъыстанны Гьукуматыны гьюрметлев грамоталарын тапшурду. Оланы арасында «Кавказ» деген халкъара бирлешивню президенти Хасайбат Валиева ва Къарабудагъгент район администрацияны социал политикагъа къарайгъан къурумну начальниги Гюлжанат Темирова бары бизин де сююндюрдю.


Шо гюн Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председателини заместители Камил Давдиев, Хизри Шихсайитовну атындан бары да къатынланы къутлап, жагь кюйде чалышагъан бир нече къатынгишини ишин баракалла кагъызлар булан белгиледи.


Шо шатлы агьвалатда Башкъыртстан Республиканы гьакимият къурумларыны вакили, Россия Федерацияны советини билим беривге, культурагъа, илмугъа къарайгъан комитетини председателини биринчи заместители Лилия Гумерова оьзюню ва Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенкону атындан макътавгъа тийишли къатынгишилени, оланы гёнгюн алагъан сёзлер булан къутлады.


Бу агьвалатгъа етишме болмагъан Россияны къатынгишилерини союзуну председатели, Россияны Федерация Советини члени Екатерина Ляхова экрандан таба бары да къатынгишилени къутлай туруп, сёзюн булай башлады:


–Аявлу къурдашларым, Дагъыстанны бары да гьаракатчы къатынлары. Сизин гьакъыллы насигьатларыгъыз, гьайлы янашывугъуз булан агьлюлеригизде де, Дагъыс­танда да, гьатта Россияда да жамиятны аманлыгъы, бир-биревню арасындагъы дослугъу сакъланып тура. Дагъыстанлы къатынгишилер – бек оьктем, эркин юрекли, гьакъыллы, къоччакъ хасияты булангъы инсанлар. Олар оьтесиз оьзлени агьлюлерини, ватаныны алдында жаваплылыкъны да гьис эте. Тийишли еринде, олар бир де тартынмай эренлер булан теппе-тенг оьзлени ватанын, топурагъын якълап да гелген. Энниден сонг да бизин барыбызны да бирликде яшавгъа чыгъарма тарыкълы масъалаларыбыз бар. Сёзюмню тамамлай туруп, мен сизин бирдагъы керен де къутлайман.


Оьрде эсгерилген йимик, бу гёрмекли жыйынгъа жы­йылгъанланы арасында тыш пачалыкълардан гелген вакиллер де бар эди. Азербайжанлы къонакъ, психология якъдан кёмек этеген центрны, психология илмуланы доктору Элмира Амировна Мирзоева сагьнагъа чыгъып айтгъан оьзюню къутлав сёзюнде, хоншу республикалар Азербайжанны да ва Дагъыстанны да арасында гьаман да татывлукъ болгъанны эсгерди, бары да дагъыстанлылагъа парахатлыкъ, ярыкъ яшав ёрады. Сонг да ол Дагъыстанны къатынларыны союзуна къол булан согъулгъан хали де ва Дербентни тарихине багъышлангъан 3 томлукъ китаплар да савгъат этди.


Дагъыстанны къатынгишилерини союзуну председатели Интизар Мамутаева жыйынны тамамлай туруп, къатынланы гьаракатына оьр багьа берди:


–Ватан ва ана деген сёзлер къатынланы келпети булан байлавлу. Неге тюгюл, Фазу Алиева да айтгъан кюйде: «Къайда буса да атышывлар болса, шону гюллеси инг башлап ананы юрегине гелип тие». Къатынгишилер жамият арада адат-къылыкъны беклешдиривде чинк де гёрмекли ерни тута. Биз Дагъыстанны оьсювюне аслам къошум этип, ону гележек наслулар учун эсен-аман сакълама къаст этебиз. Сизин барыгъызны да асил байрамыбыз булан къутлайман, ожакъларыгъызгъа, юреклеригизге парахатлыкъ, сав-саламатлыкъ ёрайман.


Сёйлевлерден сонг шатлы мажлисни ахырында Интизар Мамутаева этек бюгюп чалышагъан, оьткюр къатынгишилеге Дагъыстанны къатынгишилерини союзуну атындан эсделик медалларын, гьюрметлев грамоталарын тапшурду. Оланы арасындан Разия Исаевна Жанболатованы, Россияны Игити Магьаммат Нюрбагьандовну ата-анасын уллу гьюрмет булан айрыча эсгерди.


Шатлы жыйын концерт программа булан тамамланды.Количество показов: 702
02.11.2018 14:30
Подписывайтесь на канал yoldash.ru в

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта