Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Спорт

Бизин макътавлу уланларыбыз

Бизин макътавлу уланларыбыз

Гьалиден 10 йыллар алдын мен Адил Янгыюртда ишлейген ва шо вакътиде Дагъыстанны спортуна уллу къошум этип турагъан «Адил Янгыюрт» деген спорт клубну гьа­къында яза туруп, ону тарбиялавчуларыны арасындан савлай Россиягъа ва дюньягъа белгили адамлар чыгъажакъгъа умут этегенни гьакъында эсгерген эдим. Шо ишде юртлу яшланы тренери, ушу-саньда ябушувдан Россияны чемпиону Агьмат Мусаевни къастлыгъы да аслам эди.«Спортну юрегим алагъан жураларын танглагъанман»

«Спортну юрегим алагъан жураларын танглагъанман»

Рашит Акаев Къаягент районну Гьюсемегент юртунда 1984-нчю йылда тувгъан. Ата юртундагъы орта мактапны тамамлап чыкъгъан сонг, ол Магьачкъаладагъы финанс-экономика коллежге охумагъа тюшген ва эсгерилген хас охув ожакъны уьстюнлю кюйде битдирген. Буссагьатгъы вакътиде бизин республиканы тахшагьарыны ич ишлер управлениесини ёл юрюш низамына къарайгъан бёлюгюнде къуллукъ эте. Ол оьрюм чагъындан тутуп, бугюнге ерли ябушувну гьар тюрлю журалары булан машгъул болуп, бир къадар оьрлюклеге де етишип геле. Рашит Акаев булан ёлугъуп, бизин газетни мухбири оьтгерген лакъырлашыв гьали охувчуланы тергевюне бериле.


Чемпионатны алдынлыларыны арасында

Чемпионатны алдынлыларыны арасында


«Дагестан» деген волейбол команда Стерлитамак шагьарда январ айны 28-нде ва 29-нда уьлкени чемпионатыны оьлчевюнде оьзюню гезикли ёлугъувларын оьтгерген.


Хасавюртлулар – биринчилер

Хасавюртлулар – биринчилер


Тай боксдан дёрт тюрлю чагъындагъы яшланы арасында Дагъыстанны чемпионаты ва уллуланы арасында кубокгъа ес болмакъ учун оьтгерилген ярышлар Хасавюртда дёрт гюн юрюлдю. Ярышларда 430 спортчу ортакъчылыкъ этди.Лап яхшы оьрлюклеге етишген

Лап яхшы оьрлюклеге етишген


Красноярск шагьарда спортну тутушуп ябушув журасындан Иван Ярыгинни атындагъы халкъара турнир мердешли кюйде гьар йыл оьтгериле. Шолай, январ айны 27-синден 29-на ерли оьтгерилген гезикли шо турнирде дагъыстанлы кочаплар оьзлени айрыча бажарывлугъун ва усталыгъын гёрсетген. Шо гьакъда бизге ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министерлигинден билдире.«Олимпия оюнларда ортакъчылыкъ этме сюемен»

«Олимпия оюнларда ортакъчылыкъ этме сюемен»


Бир керен Къараманда таргъулу къатын Муъминат магъа оьзюню чемпионка торайыны гьакъында хабарлагъан эди. Бир гиччинев къызъяшны уьстюнлюклерини гьакъында неге бугюнге ерли бирев де билмей экен деп, тамаша да болгъан эдим. Муна гьали бираз алда Написат Къойсолтанова булан ёлугъувубуз болду.

Къуймурлугъундан тёгюлюп гелеген начарсув, аламатдай гёзел къыз кикбоксинг, бокс булан машгъул десе, бирев де инанып битмежек. Шо назиксув 20 йыллыкъ къыз кикбоксингден Дагъыстанны 8 керен, СКФО-ну 3 керен, Россияны чемпионатыны 6 керен, Европаны 2 керен, дюньяны 3 керен чемпионкасы, ондан къайры да, 3 керен Кавказны ва 1 керен дюньяны кубогуна ес болгъан десем, дагъы­дан да бек гьайран болажакъсыз. Шолардан да оьтюп, 2015-нчи йылда бокс­дан Москваны, боксну Б класлы къайдасындан бютюнроссия турнирни чемпионкасы да дюр. Написат Къойсолтанова булан этген лакъыр магъа йимик, балики, сизге де таъсир этер деп ойлашаман.


Инг яхшы спортчулары савгъатланды

Инг яхшы спортчулары савгъатланды


Декабр айны 24-нде «Дослукъну уьюнде» «Йылны спортчусу» деген савгъатны тапшурагъан шатлы чара оьтгерилди. Шо агьвалат 2015-нчи йылдан башлап оьтгериле. Магьачкъала шагьарны Спортгъа, туризмге ва яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитет оьтгере.Шамил ШИХШАБЕКОВ: «ГЬАР  СПОРТСМЕННИ  ОЬЗТЁРЕЧЕ  ЁЛУ  БАР»

Шамил ШИХШАБЕКОВ: «ГЬАР СПОРТСМЕННИ ОЬЗТЁРЕЧЕ ЁЛУ БАР»

Кахулайлы Алибек ва Кавсарат Шихшабековланы 19 йыл болагъан уланы Шамил бираз алда Белоруссияны тахшагьары Минскиде ябушувну грэпплинг журасындан оьтгерилген дюнья чемпионатындан алтын медаль къазанып къайтгъан. Биз Шамил булан ёлугъуп, огъар бир нече соравгъа жавап бермекни тиледик. Тюпде шо лакъырлашывну охувчуланы тергевюне де беребиз.
Къутлайбыз!

Къутлайбыз!

Ноябрни 24-нде Азербайжан Республиканы тахшагьары Бакюде тутушуп ябушувдан Гьайдар Алиевни эсделигине багъышлангъан  халкъара  турнир оьтгерилди.  Шо уллу ярышларда Россияны жыйым командасына гирген Къаягент районлу кочаплар тутушуп ябушувдан спортну ат къазангъан устасы Нариман Исрапилов,  спортну халкъара устасы Ильяс Бекболатов яхшы натижалагъа етишген.


 ГОЛЛАРСЫЗ – ДЁРТЮНЧЮ ОЮН

ГОЛЛАРСЫЗ – ДЁРТЮНЧЮ ОЮН

Ростов шагьар. Россияны футбол оюндан чемпионатыны гезикли туру. Ерли "Ростов" деген команда  магьачкъалалы "Анжи" булан ойнай. Къонакъланы якълама Дагъыстанны тахшагьарындан автобус толуп къаравчулар да гелген. Бу ёлугъув оьтгерилгенче уьч гюн алдын ростовлулар Европаны чемпионларыны кубогуна ойналгъан оюнда Мюнхенден гелген савлай дюньягъа айтылгъан "Баварияны"  командасыны утгъаны шо ёлугъувгъа къаравчуланы бирден-бир  иштагьландырды деп айтмагъа бажарыла.


 "АНЖИНИ"  ГЮНЮ ТЮГЮЛ ЭДИ...

"АНЖИНИ" ГЮНЮ ТЮГЮЛ ЭДИ...

Ноябр айны 5-нде Москвада оьтгерилген Россияны чемпионатыны гезикли туруну оьлчевюнде магьачкъалалы «Анжи» команда ерли "Локомотив" булангъы ёлугъувун къаравчулар ва оьзлер футболистлер ювукъ арада унутуп битмес деп эсиме геле. 


БИР-БИРИНЕ ОШАМАЙГЪАН ЭКИ ОЮН

БИР-БИРИНЕ ОШАМАЙГЪАН ЭКИ ОЮН

Гетген жумада бизин магьачкъалалы "Анжиге" уьч гюнню ичинде эки оюн ойнама тюшдю. Биринчи оюн - Россияны кубогуну ярым финалында  Санкт-Петербург шагьардан гелген айтылгъан "Зенит" команда булан, экинчи оюн да Россияны чемпионатына  краснодарлы "Краснодар" булан болду.


 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA