Бабаюрт районну ватандашларына вакцина этив узатыла

26 февраля 2021 в 23:13 73
Бабаюрт районну ватандашларына коронавирусгъа къаршы вакцина этив узатыла. Бугюнге ерли район больницагъа етишдирилген 100 доза вакцина ватандашлагъа этилип битген. Вакцина этдирмеге сюеген адамны башлап къаркъарасыны гьалы тергеле, ондан тарыкъ анализлер алына. Тергевлерден оьтген сонг врачлар вакцина этмеге ихтияр бере.

Район больницаны баш врачы Шигьмагьаммат Дугьужев билдиреген кюйде, бугюнге районда 700 адам тергевден чыгъып битген. Оланы 40 процентге ювугъуну къаркъарасында коронавирусгъа антителалар бары белгиленген. Къалгъан 60 процентине ювукъ арада вакцина этилежек.

«Бизин больницагъа янгыз 100 доза вакцина гелген эди ва бугюнге вакцинаны запасы къалмагъан. Ювукъ арада больницагъа янгы партия вакцина гелмеге герек ва шону геливю булан биз ватандашлагъа вакцина этивню узатажакъбыз», -- дей     Шигьмагьаммат Дугьужев.

Билдирелеген кюйде, гёнгюллю кюйде вакцина этдирегенлени аслам яны аманлыкъ сакълав къурумланы, билим берив ва медицина тармакъланы къуллукъчулары.