Уьзбекистан учун ябушажакъ

Уьзбекистан учун ябушажакъ       Белгили къумукъ кочап, спортну тутушуп ябушувдан мекенли оьрлюклеге етишген устасы Ильяс Бекболатов гележекде халкъара ярышланы вакътисинде ябушув халчада юрюлеген тогъатартывларда Уьзбекистанны жыйым командасына къуршалып ортакъчылыгъын болдуражакъ. Шо гьакъда маълумат агентликлени мухбирлерине ол оьзю билдирген.


Белгили экени йимик, 2016-нчы йылда къаягентли кочап Венгрияны милли командасына къуршалмагъа умут этип турагъанда, Россияны спорт ябушувларыны федерациясы шогъар къаршылыкъ этген. Гьали буса бизин уьлкени жыйым командасында кочапланы ярыш алмагъа юрюлеген оьчешивлерин гёз алгъа тутуп, ол тыш пачалыкъ учун ябушмагъа мекенли кюйде токъташгъан.