Уьчюнчюлей де оьрлюк алды

Уьчюнчюлей де оьрлюк алды       Бугюнлерде белгили кочап Муслим Салигьов халкъара оьлчевдеги ябушув къуруму оьтгереген ярышларда уьчюнчюлей де оьрлюк алгъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, ябушувну къошулчан журасында оьзю булан тогъатартмагъа чыкъгъанланы барысын да дегенлей енгип гелеген къумукъ улан октябр айны 26-сында Сингапурда аргентиналы гючлю кочап Лауреано Старополи булан ябушув майданчада ёлукъгъан. Шо ябушув Муслим Салигьовну пайдасына тамамлангъан. Уьч тирет юрюлген шо тогъатартывну барышында ол гьеч къайпанмай, кёп тизив гьюнер ва усталыкъ гёрсетмеге бажарды.


Ябушувну экинчи тиретини лап башында да кочаплар бир-бирин сынап къарайгъанда йимик тогъатартывну сакълыкъ булан юрютюп тургъан. Тек сонггъа таба спортну ябушув журасында етишген уьстюнлюклери булан атын данггъа чыгъаргъан бизин кочап Муслим Салигьов, ябушув юрюлеген майданчада оьзюню жагьлыгъын бир къадар артдырып, Лауреано Старополиге къысас салма кюй тапгъан. Аргентиналы кочап къазаякъланып бир нече керен йыгъыла къалса да, Муслимни урушларыны авурлугъун гётерсе де, тогъатартывну барышына тергев этип турагъан тёре гесивчюлер чыгъаргъан гьукмугъа гёре ондан уьст гелген.


Муслим Салигьовну бизин газетни бары да охувчуларыны атындан гьакъ юрекден къутлайбыз, огъар гележекде де дагъы да кёп ва уллу ­оьрлюклер ёрайбыз.