Янгы китаплар

Мухтарпаша Батырмурзаев атлары Дагъыс­тангъа ва савлай Россиягъа белгили Нугьай ва Зайналабит Батырмурзаевлени тухумундан. Оьзюню «Сизин булан оьктеммен» деген биринчи китабында ол дос-къардашына ва ювукъларына багъышлагъан шиъруларын ерлещдирген.

«Боташюртлуланы къанлы язбашы» деген экинчи китабында буса оьзю гиччиден берли яшагъан Боташюртну ва боташюртлуланы башындан гетген къыйын гюнлерин эсге ала. Шо гюнлени юртлуларыны эсинден таймайгъан кюйде белгилеме сюе. Бу янгы китабы тарихлерде кёп эсгерилген Боташюртну оьтген къыйынлы ва макътавлу гюнлерини гьакъында.