Янгы йылгъы къутлав: Магьмут АМИРАЛИЕВ, Къарабудагъгент районну башчысы.

Бизин «Ёлдаш» газетни гьюрметли охувчулары, аявлу къумукъ халкъым, Къарабудагъгент районну юртларыны жамиятларыны атындан сизин етишип гелеген  Янгы 2024-нчю йыл булан гьакъ юрекден къутлайман. Янгы йылда янгы асил умутлар яшавгъа чыгъып, гьар къайсыбызны да пашман этеген агьвалатлар унутулуп, артда къалып, юреклени кюрлюкге элтеген шатлыкълар кёп болажагъына умут этип къаламан.

Белгили экени йимик, оьтюп гетеген йылны ахырында шону башлапгъы гьасиллери чыгъарыла. 2023-нчю йыл бизин район учун да пайдалы болду деп айтмагъа ярай. Демек, милли проектлеге гёре кёп тюрлю асувлу ишлер этилгенини натижасында юртларда  бир тюрлю онгай­лыкълар болдурулду.  Юрт хозяйство тармакъда да загьматчыланы къайратлы ишлери булан бир тюрлю уьстюнлюклер къолда этилген.

Гелеген йылда да халкъны яшавлукъ талапларын кютювге байлавлу гьаракат кемимежек, ватандашланы яшавун яхшылашдырывгъа бакъгъан якъдагъы ишлер давам этилежек.

Янгы йылыгъыз булан бирдагъы да къутлай туруп, сизге ким де сукъланардай яхшы савлукъ, агьлюлеригизге татывлукъ, моллукъ,  парахатлыкъ, уьстюнлюклер ёрайман.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля