Умметгерей  Абакаров

Умметгерей Абакаров гечинген деген хабар кёп халкъны талчыкъдырды. Жагь айланышы булангъы улан шулай хапарсыздан гетип къалар деп бирев де ойлашмай эди.

Умметгерей Абасович Абакаров 1947-нчи йылда Эндирейде тувгъан. Юрт­дагъы школаны, сонг Дагъыстан юрт хозяйство институтну битдире. 1971-нчи йылда Умметгерейни Тлярата районну Гиндиб совхозуну баш экономисти этип йибере. Совет Армияны сыдраларында къуллукъ этген сонг Умметгерей Эндирейге къайта ва Ленинни атындагъы колхозда 1992-нчи йыл болгъанча ишлей.

Ол тюрлю-тюрлю йылларда юртда колхозчу, бригадир, агроном, къуш фабрикни ёлбашчысы, колхозну комсомол комитетини секретары, экономисти болуп ишлеген.

1987-1991-нчи йылларда юрт Советни, сонг 1 йыл колхозну председатели болуп да чалышгъан. 1992-1999-нчу йылларда «Главдагестанстрой» деген бирлешивню Хасавюртдагъы бёлюгюню директоруну орунбасары, шондан сонг «Минмеливод-хозну» Хасавюртдагъы Юзбаш-Яхсай бёлюгюню начальниги болуп загьмат тёкген.

Ол не ерлерде ишлесе де абурсый къазангъан, гьаракатчылыгъын гёрсетген, алдына салынгъан борчланы намуслу кюйде кютюп гелген. Бирнече керен район Жыйынны депутаты болуп сайлангъан ва пачалыкъны янындан къыйматлангъан. Юртну тамазаларыны советини председатели болуп да, жамиятны масъалаларын чечмеге къаны-жаны булан айлангъанланы би­риси. Юртлуларыны эсин­де де ол шо кююнде къалажакъ! Жаны женнетде болсун. Аллагь рагьмат этсин!

 

Эндирей юртну жамияты.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля