Тренерлени генгеши

Дагъыстанны  билим беривге  ва  илмугъа къарайгъан  министерлигини  янында иш гёреген яшланы  ва яшёрюмлени спортшколасында футбол оюндан тренерлер учун гьакълашыв-генгеш оьтгерилген. Шолайлыкъда, олагъа касбу бажарывлугъун камиллешдирмеге имканлыкъ берилген. 

 

Эсгерилген оюнну юрютювню  къайдаларына байлавлу генгешни Россияны футбол союзуну жыйым командаланы ишине къарайгъан департаментини ёлбашчысы Евгений Калинин  оьтгерген.  Топлангъан сынавну къайдалары гьакъда  буса Москва-дагъы физика-техника институтуну спорт лабораториясыны баш касбучусу Григор Чилингарян айтгъан.

Бизин республиканы  маълумат къуралларыны  мухбирлерине ол  билдиргени йимик, гьакълашыв-генгеш юрюлген  гюнлени ичинде кёп иш этилген. Шону барышында яшланы  оюнгъа гьазирлик гёрюв  ишни  юрютювню къайдаларына ар-тыкъ агьамият берилген.

ДР-ни билим беривге  ва  илмугъа къарайгъан  министерлигини  янында иш гёреген яшланы ва яшёрюмлерни спортшколасыны директору Александр Маркаров оьзю­ню гезигинде гьакълашыв-генгешни оьтгерген касбучулагъа, олай да шо гьаракатны яшавгъа чыгъармакъ учун болушлукъ этген бизин республиканы футбол федерациясына, «Динамо» жамиятына ва Гьажи Гьажиевге разилигин билдирген. Ону сёзлерине гёре, тренерлени касбу бажарывлугъун камиллешдиривню ва усталыгъын артдырывну тергевсюз  къоймагъа бирдокъда ярамай.

 

Б. АЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля