Абдулгьаким Исмайыловну эсделигине багъышлады

Янгы йылны алдында Магьачкъаланы спорт школасында каратэ журасындан Дагъыстанны Кубогуну ярышлары оьтгерилди. Эсгерилген ярышланы Марат Къонакъбиев онгарды ва Уллу Ватан давну актив ортакъчысы, Рейхстаггъа къызыл байракъ къакъгъан Россияны Игити Абдулгьаким Исмайыловну эсделигине багъышлады.

 

Ярышланы агьамиятлыгъын шонда белгили спортчулар Микайыл Бамматкъазиев,  Даниял Мутаев ва Мугьаммад Макаев ортакъчылыкъ этгени де гертилей. Эсгерилген ярышлар Дагъыстанда юрюлегени кёп болмай, шогъар да къарамай, ярышларда 100 яш ортакъчылыкъ этди.

Ярышлар тамамланды ва биринчи ерни «Легион» деген спорт клуб къазанды (тренери М.Къонакъбиев), 2-нчи ерде – «Стелс» (тренери Сайида Мусалова) ва 3-нчю ерни «Денгиз» деген команда къазанды (тренери Абдусамат Чотанов).

– Бу ярышланы утгъанлар Дагъыстанны жыйым командасына гирежек ва Россияны Кубогун алмакъ учунгъу ачыкъ ярышларда ортакъчылыкъ этежек, – дей баш судья Марат Къонакъбиев. – Россия оьлчевдеги ярышлар февраль айны башында оьтгерилежек. Бугюнлерде шо ярышлагъа къаныгъывлу кюйде гьазирлик юрюле.

 

Бизин мухбирибиз.

СУРАТДА: «Легион» деген спорт клубну ёлбашчысы Марат Къонакъбиев уьстюнлюкню алгъанлар булан.