Олимпиаданы алдынлылары

Етишип гелген янгы 2024-нчю йылны алдындагъы гюнлерде  Буйнакск районну школаларында оьзтерече пагьмулары, гьюнерлери булангъы охувчулар  терен билимлер алма болагъанын гертиледи. Олар айры-айры илмуланы уьйренме, билимлерин камиллешдирме гьасиретлигин, республика олимпиа-даларда алдынлы ерлеге ес болма бажарагъанын исбат этдилер.

 

Шолай, «Химия, Биология, Экология» йимик агьамияты бар предметлерден «Гранит науки» деген республика олимпиадагъа яхшы англавлары булангъы оьрдеги класланы охувчулары  къуршалдылар. Бу йылгъы  олимпиадада ортакъчылыкъ этип эсгерилген охув предметлени уьйренивге гёнгю-къарны булан янашагъан Тёбен Къазанышда А.Акаевни атындагъы гимназияны 11-нчи класыны охувчу къызы Марьям Гьажиева ва Чиркейдеги А.Омаровну атындагъы билим берив центрны 11-нчи класыны охувчусу Загьидат Гьажиева алдынлыкъны алма болдулар.

Республикада «Гранит науки» деген олимпиадада алдынлы ер къазанмакъ учун аз къыйын-тер тёкме тюшмейгени англашыла. Оьзюню илму ахтарыв ишин «Экология» бёлюкге байлавлу этип гьазирленген Марьям Гьажиева 2020-нчы йылдан тутуп Тёбенкъазаныш юртдагъы гимназияда охуй. Ол школада юрюлеген бары да предметлерден янгыз яхшы къыйматлар ала. Марьям гьар нени де уьйренме, билме гьасирет, бек тавакаллыгъы бар къыз. Ол инсанны англав даражасын оьсдюрювге, камиллешдиривге болушлукъ этеген конкурсларда ва оьзге тюрлю гьаракатларда уллу илгьам булан  ортакъчылыкъ эте, ачыкъ къараву, адилли ва инсап­лы хасияты-къылыгъы булан танылгъан. Марьямны чинк де макътавгъа тийишли хасиятларыны бири – башына алгъан ишин ахырына чыгъармайлы, бир де ярты ёлда туварып къоймайгъанлыкъ.

Загьидат Гьажиева буса –  «Гранит науки» деген республика олимпиаданы «Биология» бёлюгюню алдынлысы. Ол биринчи класдан тутуп Чиркей юртдагъы билим берив центрында охуй. Биология, химия, экология, ингилис тил йимик дарсланы кёп сююп уьйрене, яхшы да биле. 2020-нчы йылдан башлап, ол янгылмагъан кюйде республикада оьтгерилеген конкурсларда ва олимпиадаларда ортакъчылыкъ эте, алдынлы ерлеге ес бола.

Марьям ва Загьидат йимик билим алма, илмулагъа ес болма муштарлы пагьмулу охувчулар дарс береген муаллимлерини, школаларыны ва савлай районуну атларын оьр этип юрюйлер. Биз де яннавурунда болуп охуйгъан тенглилерине уьлгю гёрсетип оьсеген бу бажарывлу къызлагъа гележекде танглажакъ касбуларыны сырларын англап, халкъына пайдалы болуп, юрегиндеги муратларына етишип эсен-аман оьмюр сюрмекни ёрайбыз.

 

Гюлзар КАЗИМОВА,

Тёбенкъазанышдагъы 1 номерли лицейни муаллими.

 

СУРАТДА: Марьям Гьажиева.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля