Муаллимлени гьюрметине

Гетген йылны боюнда  уьлкеде  Педагогну ва насигьатчыны йылын белгиледик.  Эсгерилген йылны тамамлай туруп оьтгерилген шатлы жыйында педагогика загьматны ветеранларына савгъатлар тапшурулду.

 

Билим берив тармакъда 50 йыл чалышгъан муаллимлени гьюрметине юрюлген шо чарада РФ-ни Пачалыкъ Думасыны депутаты Нурбагьанд Нурбагьандов, ДР-ни вице-премьери Муслим Телякъавов, ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан комитетини председатели  Елена Павлюченко, ДР-ни билим берив ва илму министри Ягьия Бучаев ва башгъалар ортакъчылыкъ этди.

М.Телякъавов оьзюню къутлав сёзюнде педагогиканы ве­теранла­рыны оьсюп гелеген наслуну тарбиялавда ва билим беривде этген къошумун эсгере туруп, булай деди:

– Сизин къастыгъыз бу­лан кёп иш этилген, о къыйын, тек гьюрметли ва пайдалы загьмат.  Шолай да, кёплени педагогну дипломлары барын, тек гьар ким де герти кюйде муаллим болуп болмайгъанны эсгермеге сюемен. Герти педагоглагъа билимлеригизни ва сынавугъузну бизин яш ватандашларыбызгъа пай тийдиргенигиз учун баракалла билдиремен.

М. Телякъавов ДР-ни Башчысы С.Меликовну къутлавун да шатлы жыйынны ортакъчыларына малим этди ва педагогиканы ветеранларына савгъатлар тапшурду.

Н. Нурбагьандов Педагогну ва насигьатчыны йылыны натижаларыны гьакъында айта туруп, рес­публиканы билим берив ожакъларын янгыртывда кёп иш этилгенин ва  янгы школалар, яшлар бавлары пайдаландырывгъа берилгенин де эсгерди.

Ягьия Бучаев: – Бугюн янгыз бизин яшларыбызгъа тюгюл, савлай уьлкебизге кёп къуллукъ этген  ва пайда гелтирген  муаллимлеге гьюрмет этмеге жыйылгъанбыз. Биз яшавубузда ёлукъгъан адамланы атларын унутуп болабыз, тек  бизге билим берген адамланы атларын бир заманда да унутмажакъбыз. Сизин загьматыгъыз учун баракалла,  – деди

 

Патимат БЕКЕЕВА.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля