Низамсыз ябушувланы гезикли турнири

 

 

Октябр айны 21-нде, UFC къуруму Абу-Даби шагьарында  низамсыз ябушувлардан оьтгерилежек гезикли турнирде бизин республикадан  чыкъгъан 6 кочап  ортакъчылыкъ этежек.

 

Касбучулар гьисап этеген кюйде, оьтгерилежек турнирни оьлчевюнде Ислам  Магьачевни ва Австралиядан гелген Александр Волкановскини арасында юрюлежек тогъатартывгъа къаравчулар ар­тыкъ агьамият бережек.  Олар енгил­ авурлукъда дюньяны чемпиону болмакъ учун юрюлежек  ябушувну оьтгережек.

Шондан къайры да, Магьаммат Анкалев  бразилиялы  кочап Джонни Уокер булан  тогъатартажакъ. Икрам Алескеров да  бразилиялы кочап Варлей Алвесге къаршы чыгъажакъ. Сайит Нюрмагьамматов буса таджик кочап Муйин Гафуров булан ябушажакъ. Великобритания учун тогъатартагъан Мухаммад Мокаев америкалы кочап Тим Эллиотт булан гюч сынажакъ. Бирдагъы бир бизин кочап  къаравчулагъа Шара Буллет гьисапда танылгъан  Шарабутдин Магьамматов  бушув майданчада бра-зилиялы Бруно Силво булан ёлугъажакъ.

 

Насрулла  БАЙБОЛАТОВ.