Жыйым командагъа – Дагъыстандан бешев

 

 

Белгили болгъаны йимик, октябр айны 23-ден тутуп Дагъыстанда 29-на ерли Албанияны тахшагьары Тиранада тутушуп ябушувдан дюньяда алдынлыкъ алмакъ учун ярышлар оьтгерилежек.

 

Бугюнлерде маълумат къуралларыны вакилле­ри­не оьзлени оьмюр ча­гъы 23 йылдан оьтмеген спортчуланы арасында юрю­лежек шо ярышлагъа ба­ражакъ кочаплар малим этилди. Шолай Россияны жагьиллерини жыйым командасына бизин республикадан бешев къуршалгъан. Башир  Магьамматов, Ибрагьим Ибрагьимов, Имам Ганишов, Магьаммат Магьамматов, Абдулла Къурбанов дюньяда алдынлыкъ алмакъ учун юрюлежек шо ярышларда  оьзлени тенглилери булан гьар тюрлю авурлукъларда тогъатартажакъ.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.