Мухбирлер булангъы ёлугъув

Артдагъы гюнлерде Бабаюрт районну ёлбашчысы Даниял Исламов районну маълумат берив къуралларыны касбу байрамыны алдында олар булан ёлугъув оьтгерди.

 

Мухбирлени печатны гюню булан къутлай туруп, Даниял Исламов, олар гьар даим де жамият арада абур къазанагъаны гьакъда эсгерди.

Сизин ишигизде лап да аслу зат – ватандашлагъа маълуматланы тюзевлю кюйде етишдирмек. Бугюнлерде жамиятны гёнгю де сизин ишигизден гьасил бола. Бу – бек четим, ондан къайры да жаваплы иш. Ону да биз яхшы англайбыз ва гьар башланагъан ишлеригизде сизин яныгъызны тутуп, къолубуздан гелеген бары да кёмекни этмеге къаст этежекбиз, – деди Д.Исламов.

Ёлугъувну вакътисинде ачыкъ ва тындырыкълы ла­къыр юрюлдю. Районну мухбирлери йылны гьасиллерин чыгъара туруп, гележекде гёз алгъа тутгъан умутлары гьакъында да айтдылар.

Байрам савгъатсыз болмай дегенлей, маълумат къуралланы гьаракатчы ва-киллерине районну башчысыны атындан гьюрметлев грамоталар тапшурулду.

 

Г. ГЬАЖИЕВ,

Бизин мухбирибиз

 

СУРАТДА: ёлугъувну вакътиси.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля