Тувулунгъан гьал Ойлашдыра

Алдындагъы гюн Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов энергетикада тувулунгъан гьалны арагъа салып ойлашды ва бугюнлерде оланы иши халкъны талапларын толу кюйде кютме болмай­гъанын эсгерди.

 

Электрик гюч адамланы яшавунда аслу ерни тута, эгер де юртларда ярыкълар къайтгъанда бир амаллар этме бажарыла буса, шагьарларда гьал бек четим бола. Адамлардан оьтген заманны ичинде гелген арзланы гьакъында айта туруп, Дагъыстанны Башчысыны ва Гьукуматыны администрациясыны ёлбашчысыны орунбасары, Дагъыстанны Башчысыны маълумат политика управлениесини начальниги Рашит Акавов маълуматлар гелтирди.

Ол айтагъан кюйде, 2023-нчю йылны сентябр айындан бу йылны 12-нчи январына ерли регионну юрютюв центрына электрик гючлени тюзевлю ишлемейгени учун 16 минг арз гелген.

–Арз этгенлеге берилеген жавапланы заманы созула, жаваплар да герти гьалны суратламай, — дей Р. Акавов. – Берилген соравланы 70 проценти иш къурумлардан жавапсыз къала, берилген жаваплар да барысы да бир йимик. Жавапсызлыкъ адамланы арасына питне сала, оланы къайнашдыра.

Ишлени ёрукълашдырмакъ учун Р.Акавов оьзюню къаравларын айтды.

Гьар адам язгъан соравлагъа жаваплар тезликде бермек учун, «Дагэнергону» яшавлукъ сетлери тындырыкълы ишлеме герек, шонда пикру алышдырып болагъан кюйдеги имканлыкълар яратылма тюше. «Дагэнерго» гьар гюн этген ишин интернетни къоллап яшавлукъ сетлеге салып турма герек. Шолай да, бир масъала тувулунса, толу маълумат берилме ва кютюлювю не даражада экенини гьакъында язып билдирме тюше.

С.Меликов айтгъан кюйде, «Дагэнерго» юрютеген ишлерин сан яны булан ва чалтлыкъда этме герек, шону учун тарыкъ болар йимик хырсланы алданокъ алып топлама тюше.

 

Бизин мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля