Дослукъ аралыкълар беклеше

Алдагъы гюнлерде Магьачкъаладагъы Дослукъну Уьюнде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов Бирлешген Арап Эмиратлардан бизин республикагъа гелген Мугьаммат бин Заидни атындагъы гуманитар илмуланы университетини директору Халиф Мубарак Аз-Захири ва оьзге къонакълар булан ёлукъгъан. Оьтгерилген шо ёлугъувну барышында Дагъыс­танны ва Бирлешген Арап Эмиратланы бирге иш гёрювюню имканлыкълары арагъа салынып ойлашылгъан.

 

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов къонакъланы къаршылай туруп эсгергени йимик, артдагъы вакътилерде бизин уьлкелени  арасындагъы  дос­лукъ аралыкълар баргъан сайын беклеше. Бизин халкъланы бир-бири булан къатнайгъаны да бир асил мердешге айланып битген. Бизин республикада Бирлешген Арап Эмиратланы гюнлерини барышында да дослукъну беклешдиривню ёллары мекенли кюйде белгиленди.

Шо гьакъда айта туруп, бизин республиканы ёлбашчысы гелген къонакъланы гьар йылда оьтгерилеген «Горцы» деген фольклор ва  маданият фестивалында ортакъчылыкъ этмеге чакъыргъан. Шону булан  бирче бизин республиканы ва Бирлешген Арап Эмиратланы билим берив тармакъда бирге чалышмакъ учун айра да артыкъ имканлыкълар  яратылгъанын ташдыргъан. Ону сёзлерине гёре, бугюнлерде гюн сайын агьамиятлыгъы артып турагъан янгыз арап тилни уьйренивде тюгюл, оьзге  илмуланы ахтарывда да бизин оьр билим береген ожакъланы алимлерине бирче иш гёрмеге тюше. Бирлешген Арап Эмиратланы Мугьаммат бин Заидни атындагъы гуманитар илмуланы университетини ва Расул Гьамзатовну атындагъы Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни арасында бирге  чалышывгъа байлавлу дыгъар байлангъанлыгъы да шогъар туврадантувра болушлукъ этежегине шеклик ёкъ.

Оьз гезигинде Халиф Мубарак Аз-Захири бизин респуб­ликаны  гьакимлик  къурумларыны янындан исси кюйде къаршылагъанына разилигин билдирген. Бирлешген Арап Эмиратланы президенти ше­йих Мугьаммат ибн Заид Аль Нахайани салам кагъызын Дагъыс­танны Башчысы Сергей Меликовгъа тапшургъан.

Шо ёлугъувну ахырында Бирлешген Арап Эмиратлар булан билим беривден къайры да,  гележекде савлукъ сакълав, туризм, олай да башгъа тармакъларда бирге чалышывгъа байлавлу рази­лешивге етишген. Къонакълар оьзлени иш сапарыны вакътисинде Дербент шагьарда болгъан, ДР-ни Милли музейине баргъан. Дагъыстанны ругьани управлениесини ёлбашчысы шайых Агьмат-апенди Абдуллаев булан да ёлукъгъан.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля