Гезикли конкурсда уьст гелген

Бизин республикадагъы школаланы охувчу яшларыны арасында «Биз халкъланы дослугъу булан гючлюбюз» деген ёрукъда юрюлген ахтарыв ишлени конкурсуну гьасиллери белгили болгъан. Конкурсну ортакъчылары бу йыл «Дагъыстанлылар — Украина бойда юрюлеген хас гьаракатны ортакъчылары» ва «Тылдагъыланы фронтгъа этеген кёмеги» деген эки тюрлю номинациягъа гёре гьазирлеген ахтарыв ишлерин малим эте эдилер.

 

Буйнакск райондан шо конкурсну финалдагъы республика тиретинде ортакъ-чылыкъ этмек учун муниципал бёлюкде лап яхшы натижалагъа етишип ахтарыв иш юрютеген, дав гьаракатланы ортакъчылары, оланы ата-аналары булан ёлугъуп гьакълашагъан, олагъа къол ялгъап чалышагъанланы  гьакъында маълумат жыйып аян этеген жагь ахтарывчулар танглангъан эди.

Конкурсну «Тылдагъыланы фронтгъа этеген кёмеги» деген тиретинде Эрпелидеги М.Д.Апашевни атындагъы орта школаны 8-нчи класыны охувчусу, ТОКС-ну школа ва район  бирлешивюню ортакъчысы Абдулгьаким Гьайбуллаев оьзюню ахтарыв ишин бир де янгылмайлы якълагъан ва биринчи ерге ес болгъан.

«Дагъыстанлылар – Украина бойда юрюлеген хас гьаракатны ортакъчылары» деген номинацияда буса Тёбенжюнгютей школаны охувчу къызы Амина Болатова 2-нчи ерге лайыкълы болгъан.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля