Гьар яш ихтиярларын билсин учун

Охувчулар оьзлени ихтиярларын якълав якъдан билимлерин артдырсын учун юрюлген ёлугъувларда шо тармакъ булан байлавлу къурумларда ишлейген къуллукъчулар ва оьр охув ожакъларда ихтиярланы теренден уьйренеген студентлер де оьз янындан аслам къошум этди.

Буйнакск районда охувчуланы пагьмуларын артдыра­гъан центрда иш гёреген «Лидер» деген клубну ёлбашчысы У. Магьамматованы сиптечилиги булан оьтгерилген «Мени ихтиярларым» деген чара да яшланы ихтиярларын якълавну гюнюне багъышлангъан эди. Шо гюн оьзлени ойларын айтмакъ ва билимлерин артдырмакъ муратда районну школаларыны охувчулары  жыйылды. Оюн къайдада юрюлген чараларда яшавдан алынгъан мисаллар уьлгюге гелтирилди, гьар яш оьзюню ихтиярларын билсин учун кёмек этеген видео берилишлер гёрсетилди. Охувчуланы яшавунда ва гьалиги жамиятда уллу агьамияты бар бу ёлугъувда гьар тюрлю тапшурувлар ва яшавдан алынгъан гьаллар арагъа салынып ойлашылды.

Буйнакск районну билим берив управлениесинде баш касбучу болуп ишлейген Т. Мамаева оьзюню сёйлевюнде, эгер охувчулар яшавда четим гьаллагъа тюшюп къалса, нечик ёл алмагъа ва ихтиярларын якълавда къайсы къурумланы къуллукъчулары булан ёлукъмагъа болагъаныны гьакъында англатыв берди.

Охувчулар шо гюнгю ёлугъувдан уллу леззет алды деп айтмагъа ярай. Неге тюгюл арагъа чыгъагъан соравлагъа ва тапшурувлагъа жавап беривде оланы янындан ругьланывну гьис этмеге бола эдинг. Ёлугъувну ахырында гьар яш оьзюню ихтиярларын унутмасын учун оланы гьарисине «Сени ихтиярларынг» деген кагъызлар тапшурулду.

 

 

 

Марина КЪУРБАНОВА.

Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля