Парахатлыкъны сакъламакъ учун

Ругьани къурумланы башчыларыны экинчи конгреси Къуран охувда Катарда оьтгерилген бютюндюнья ярышда алдынлыкъны алгъан Билал Абдулхаликов Сыйлы китапны аятларын охув булан башланды. Гелген къонакъланы Дагъыстан Республиканы муфтиси Агьмат-гьажи Абдуллаев къаршылады. ДР-ни Башчысыны атындан конгресни ортакъчыларына Гьукуматны башчысыны орунбасары Рамазан Жаппаров сёз айтды, ондан сонг ДР-ни Халкъ Жыйыныны ёлбашчысыны орунбасары Сейфуллагь Исакъов,  ДР-ни дин къурумлары булан байлавлукъ юрютеген ва ругь эркинлигине къарайгъан комитетни ёлбашчысы Сулейман Магьамматов чыгъып сёйледилер.

Магьачкъала шагьардагъы уллу жумамежитни имамы Магьаммат- Расул Саадуев Рамазан айны башланагъан ва битеген тархын мекенлешдирмекни масъаласын арагъа чыгъарды. Ол эсгергени йимик, бу масъаланы чечмек учун теренден ахтарывлар этилгенин де айтды. Жыйылгъанланы тергевюне ол гьар йыл ватандашланы арасында шо тарх булан байлавлу разисизликлер тувулунагъаны учун, Темиркъазыкъ Кавказдагъы дин къурумларыны вакиллеринден айрыча комиссия къурмакъны таклиф этди.

Конгресде Россияда дин академияны къурмакъгъа байлавлу жыйылгъанланы арасында пикру алышдырыв да болду. Дин якъдан терен ва оьр билимлер алмагъа болагъан ожакъны ачмакъны асувлугъу гьакъда билим беривню, илмуну ва ислам дин маданиятны якълавда къурулгъан сахаватлыкъ Фондну директоруну орунбасары Али (Вячеслав) Полосин ва «Дагъыстан Республикада бирлик, гьакълыкъ ва патриотлукъ» деген регион жамият чалышывну ёлбашчысы Мугьаммат Абумуслимов чыгъып сёйледилер.  

Конгресни ишине оьз якъдан къошум эте туруп, Татарстан Респуб­ликаны муфтиси К. Самигуллин, Симферопол шагьарны баш жумамежитини имамы М. Исламов, Къыбла Осетия- Алания республиканы муфтиси Х. Гацалов ва оьзге ёлдашлар чыгъып сёйледи.

Ругь ва дин яшавунда уллу агьамияты бар ёлугъувну натижаларын чыгъара туруп, Темиркъазыкъ Кавказны  бусурманларыны координация центрыны ёлбашчысы, Къарачай-Чергес республиканы муфтиси И. Бердиев ойларын айтды ва уллу уьлкебизде парахатлыкъны сакълавда бирлик болмагъа герегин бирдагъы керен де ташдырды. Конгресни ахырында Темиркъазыкъ Кавказны дин ёлбашчыларыны чакъырыву охулду.

                                                                                                                    

                                                                           

Б. ОЬЛМЕСОВА.

СУРАТДА: конгресден гёрюнюш.

Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля