ГЬАКЪЛАШЫВ ВА ПИКРУ АЛЫШДЫРЫВ БОЛДУ– Конференцияда экстремизмни, террорчулукъну яйылывуну  алдын алывну масъаласына байлавлу ахтарывлар юрютеген алимлени ва Дагъыстан Респуб­ликада шо тармакъда чалыша­гъан касбучуланы бирликдеги гьаракаты асувлу болажагъына ва мекенли таклифлер гьазир этмеге имканлыкъ яратажагъына да  инанаман. Шондан къайры, торайып гелеген наслуну тарбиялав ишине де айрыча къошум этилежегине шеклик этмеймен,– деди конференцияны ачылывунда ДГУ-ну психология ва философия факультетини деканы Мухтар Ягьияев.

ДГУ-ну проректору Назир Ашурбеков  шу ёрукъдагъы илму конференция экинчилей оьтгерилегенин эсгере туруп, ону барышында гётерилеген масъалалар янгыз Дагъыстан, олай да Темиркъазыкъ Кавказ учун тюгюл, савлай уьлке, умуми кюйде алгъанда, дюнья оьлчевюнде де  агьамиятлы экени гьакъда айтды.

– Эсгерилген масъаланы бары да якъларын ахтарып, тюзевлю таклифлер де гьазир этмеге бажарылажакъ. Бугюнлерде жамиятны алдында токътагъан масъалалагъа байлавлу таклифлер гьазир этмек оьтгерилеген конференцияны алдында токътагъан аслу борчларындан бириси болуп токътай,– деди ол дагъы да.

ДР-ни печатгъа  ва маълуматгъа къарайгъан министри Азнавур Гьажиев эсгерилген министерликни бизин республиканы Башчысыны, Гьукуматыны ва Гьукуматыны Администрациясыны атындан конференцияны ортакъчыларыны алдына чыгъып сёйледи.

– Бизин министерлик экст­ремизмге ва террорчулукъгъа  къаршы турувну пачалыкъ программасын, маълумат берип, яшавгъа чыгъарывну ишин юрюте. Уьлкени Президенти ва бизин республиканы Башчысы экстремизмни ва террорчулукъну алдын алывда гюч булан таъсир этеген девюр артда къалмагъа тарыгъын айтгъанлар. Бугюн биз инг алда адамланы, айрыча алгъанда, жагьиллени  гьакъылына таъсир этмеге тарыкъбыз. Экстремизм ва  террорчулукъ – о  барыбыз да бирлешип къаршы турмагъа  тюшеген яман аврув. Террорчулукъдан биз бирибиз де якъланмагъанбыз. Эгер де  бирлешип къаршы турмасакъ, о бизин къайсыбызгъа да гьар не ерде де зарал гелтирмеге бола.  Шо саялы шо гьакъда чакъда-чакъда айтмакъны ва  язмакъны, олай да бизге пайдалы таклифлени малим эте турмакъны шо масъаланы уьстюнде ишлейген алимлерден ва гьакимият, жамият къурумлардан тилейбиз,– деп эсгерди министр.

Илму конференцияны барышында террорчулукъну ва экстремизмни алдын алывда топ­лангъан сынавну малим этеген ва шо тармакъда яшавгъа чыгъарылагъан пачалыкъ политиканы асувлугъу гьакъда докладлар этилди,  пикру алышдырывлар болду.

 

 

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

Суратда: конференцияны ортакъчылары.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля