Биринчи ерни алгъан

Санкт-Петербург шагьарны университетинде студентлени Халкъара юридический конгресси оьтгерилген. Хумторкъали райондан Россияны ихтиярлар якълав академиясыны студенти Асият Аташева философия права деген секцияда ортакъчылыкъ этип, биринчи ерни алгъан.

 

Бу уьстюнлюгю булан ону Хумторкъали районну башчысыны къуллу­гъун заманлыкъгъа кютеген Жамалутдин Юсупов къутлагъан. Ону ата-анасына, муаллимлерине баракалласын билдирген.

– Бизин районда билим берив тармакъ натижалы кюйде чалышагъанны билебиз. Охувчулар даим школада ва республика оьлчевде юрюлеген олимпиадаларда алдынлы ерлени ала. Асият етишген уьстюнлюк буса оьр даражада  деп айтма ярай. Школаны битдиреген охувчулагъа оьзюню билимлери булан Асият нечик уллу уьстюнлюклеге етишме болагъа­нын гёрсетди. Охувчу яшлагъа да шо даражагъа етишмек учун къаст этме герек. Сизге уьлгю бар,– деп билдирди ол, биринчи ерни алгъан Асиятгъа гюл байлам ва гьюрметлев грамота тапшура туруп.

 

Я. БИЙБОЛАТОВ

СУРАТДА:Асият Аташеваны къутлайгъан вакъти.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля