Антына амин улан

Чагъы етишген гьар улан эл намусун кютмеге чакъырылагъан адат. Муна шолай гюн етишгенде жюнгютейли улан Исмайыл Абдуразакъов да декабрни 1-нде асгер борчун кютмеге Будёновск шагьардагъы вертолёт бёлюкге гелген.

 

Ондан алда Исмайыл фермер хозяйство ачып тезден берли чалышагъан атасы Ибрагьимге гиччи чагъындан берли авлакъ ишлени кютмеге шайлы кёмеклер этип тургъан. Техниканы ишлетмеге де 12 йыллыкъ заманындан тутуп уьйренген.

— Исмайыл ёкълу хыйлы ишлерим «акъсап» тура. Ол ер сюрмеге, чачывлукълагъа къуллукъ этмеге уллу адам йимик бажарагъан болуп тура эди.

Иш булан чыныкъгъан яшлар негер де чыдамлы бола. Шону учун Исмайылдан юрегим парахат, асгер борчун гьеч айыпсыз кютме амал этежегине мен инанаман, – дей Ибрагьим.

Исмайыл 2021-нчи йыл ата юртундагъы школаны 11-нчи класын битген. Буйнакскидеги институтну юристлер гьазирлейген факультетини 2-нчи курсунда заочно охуй эди.

Янгы йыл болгъунча Ибрагьимге къошулуп уьч ёлдаш Будёновскиде болдукъ. Яшлар, шону ичинде Исмайыл да асгер антны береген гюн уллу жыйында ортакъчылыкъ да этдик. Эсгерилген асгер бёлюкде шо гюн ант берген 100-ден де къолай уланланы арасында 17 дагъыстанлы да бар эди.

Онгайлы мюгьлетден пайдаланып, биз Исмайыл къуллукъ этеген ротаны командири капитан Лабзов булан лакъыр да этдик. Ол англатгъан кюйде, асгер антындан сонг яшлар гьар тюрлю бёлюклеге къуллукъ этмеге бакъдырылажакъ. Уьлгюлю низамы, техникадан къолай англаву бар уланланы бир гюбюн ериндеги бёлюкде къояжагъын, олайланы арасында Исмайыл Абдуразакъов да бар экенни командир разилик булан эсгерди.

Сонг ол яшланы яшавундагъы булай агьамиятлы гюн гелип къарагъаны учун Исмайыл­ны атасына баракалла сёзлер айтды, оьзю къатнамагъа кимге де ачыкъ экенни англатды ва оьзюню телефонун да берди, сёйлеп гьалны биле турмакъны маънасы барны айтды.

Исмайыл ва огъар ошагъан оьзге уланлар Ватан борчун намуслу кюйде кютежегине, берген антына амин болажагъына инамлыкъ бар.

 

Абдулла ЗАЛИМХАНОВ.

СУРАТДА: Исмайыл (солдан онггъа), ону атасы Ибрагьим, асгер бёлюкню капитаны Лабзов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля