Марзиятны уьстюнлюгю

Главная страница » Марзиятны уьстюнлюгю

 

– Марзият Зиявовна, республика оьлчевдеги конкурсда ортакъчылыкъ этеген нече адам бар эди?

 

– Шо конкурсда республиканы школаларындан ана тиллени 35 вакили ортакъчылыкъ этди. Къумукъ тилден конкурсда 7 адам бар эдик. Башлап гьар муаллим жюрини ортакъчыларын оьзю булан таныш этип, шонда шиъру охув болсун, йыр-йырлап болсун – бажарывлулугъун гёрсетме бола эди. Сонг буса гьар ортакъчы ачыкъ дарс оьтгерме герек эди.

 

– Сиз оьтгерген ачыкъ дарс не темагъа багъышлангъан эди?

 

– Мени ачыкъ дарсымны темасы шаир Бадрутдин Магьамматовну «Темирболат» деген поэмасы эди. Поэма он биринчи класда гечиле.

 

– Дарсыгъыз нечик оьтдю?

 

– Мени гёзюмден къарагъанда, дарсым жанлы оьтдю деп гьисап этемен. Неге десегиз, дарсгъа чакъырылгъан Бадрутдин Магьамматов ва ону «Гетемен» деген шиърусуна гёре макъам язгъан оьзбашына чалышагъан композитор Гьажимурат Абдуллаев мен оьтгереген дарсгъа уллу къошум этдилер. Айтагъаным, авторну ва ону яратывчулугъуну гьакъында айта туруп, шаирни сююв лирикасын эсгермей оьтме болмай эдим. Бадрутдинни айтывуна гёре, гьашыкълыкъны гьислерин сатырлагъа къуюп, ону бизге, охувчугъа, ичме бере.

Мен «Гетемен» деген йырны Бадрутдин булан йырлайгъанда Гьажимурат агъачкъомуз булан кюй согъа эди. онг буса мен поэманы уьстюнде ишледим.

 

– Марзият Зиявовна, дарсны англатагъанда техника алатлар булан пайдаландыгъызмы?

 

– Озокъда. Поэманы охуп битгенде мониторда Темирболат Бийболатовну гьакъында маълумат бердим.

«Заманлар гете, халкъ гетмес» деген Иса Агьматовну телеберилишин генг кюйде къоллама бажарылды.

 

– Сонг?..

 

– Шу конкурсдан сонг етти адамдан экев арагъа чыгъып, ишни узатдыкъ. Ачыкъ тарбиялав дарс оьтгерме герек эдик. Бизге бу ачыкъ дарсны темасы чёп салывну натижасында белгили болду.

 

– Дарсыгъызны темасы?

 

– «Тюртюшювсюз гьаллашыв». Конкурсну шу тиретинден сонг мени экинчи ерге чыгъардылар ва Гьюрметлев грамота булан савгъатландым.

 

– Республика оьлчевде оьтгерилген конкурсда экинчи ерге ес болмакъ – уллу уьстюнлюк. Мен сизин шо уьстюнлюгюгюз булан къутлай туруп, дагъы да оьрлюклеге етишмекни ёрайман.

 

– Савболугъуз.

 

Лакъырлашывну язгъан

Магьаррам АЛИМГЬАЖИЕВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля