Гьюсемегентли – Россияны чемпиону

Главная страница » Гьюсемегентли – Россияны чемпиону
Биринчи ерни къазангъанланы арасында Къаягент районну Гьюсемегент юртундан чыкъгъан Магьачкъаладагъы «Возрождение» деген спорт клубда уйренеген Гьюсен Солтанаев (тренери Багьавдин Чаптиев) де бар. Къумукъ улан 52 кило авурлукъда, финалда уьст гелип, Россияны чемпиону болгъан. Гьали ол Россияны эки керен чемпиону болду.

Гетген йыл да Москвада оьтгерилген чемпионатда гьюсемегентли улан биринчи ерни къазангъан эди. Гьюсен – Дагъыстан пачалыкъ техника университетни студенти. Ушу-саньдадан ол биринчи абатларын ата юртунда алгъан. Ону биринчи тренери Элберт Къазанатов болгъан.

– Юртлум Россияны эки керен чемпиону болгъангъа бек сююндюм. Огъар Европаны чемпионатында да уьстюнлюклер ёрайман. Гьюсен Дагъыстанда бек яхшы техникасы булангъы саньдаист, – деди Элберт Къазанатов.

– Магъа финалда утма тынч болмады. Россияны чемпиону деген атны алмакъ учун шайлы къаст этме тюшдю. Мени тренерим Багьавдин Чаптиев булан биз Россияны чемпионатына яхшы гьазирлик гёрген эдик. Гьали мен бир айдан Румынияны тахшагьары Бухарестде оьтгерилежек Европаны чемпионатында ортакъчылыкъ этежекмен. Онда да мен савгъатлы ер учун ябушажакъман, – деди чемпион Гьюсен Солтанаев.

Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда: (ортада) Гь.Солтанаев.