Дагъыстанлылар – экинчи

Главная страница » Дагъыстанлылар – экинчи


Алдагъы гюнлерде Грозный шагьарда Кавказ халкъларыны маданият ва спорт фестивалы тамамлангъан. Шо фестивальны оьлчевюнде оьтгерилген ярышларда бизин республиканы жыйым командасы, умуми кюйде алгъанда, экинчи ерни къазанмагъа бажаргъан.Ачыкълашдырып айтгъанда, дагъыстанлы спортчулар спортну мини-футбол журасындан биринчи ерни къазангъан. Аркъандан оьрге гётериливге байлавлу оьтгерилген ярышларда, гюч сынав, еринден эретуруп ва чабып йыракъгъа атылывда, спортну армрестлинг журасындан да бизин спортчулар экинчи ерни алгъан. Дагъыс­танны жыйым командасына къуршалгъанлар авурлукъну гётеривде, окъ-жая атывда ва спортну оьзге жураларында да гёрмекли оьрлюклеге етишген.