PINAR ÖZDEMİR

Özet 

ÖZET Eski Türkçenin diyalektleri arasında sayılan Hazar Türkçesi maalesef ardında yazılı eserler bırakmamıştır. Çalışmamızda bilinenden bilinmeyene metoduyla hareket ederek ilk önce mevcut Hazar Türkçesine ait kelimeleri derleyip, ortak özelliklerini tespit edip, mihenk taşlarımızı oluşturduk. Daha sonra Hazar Devleti’nin yaşadığı coğrafyada bu gün yaşayan Türk haklarının dillerinden Karaçay-Malkar, Karaim, Kırımçak ve Kumuk Türkçelerinin ortak kelimelerini tespit ettik. Bu ortak kelimelerin de leksik ve morfolojik özelliklerini belirledikten sonra birbirleriyle karşılaştırıp aralarındaki uyumu göz önüne sererek Hazar Türkçesi Leksikoloji Tespitini denedik. 

Anahtar Kelimeler 

Hazar, Karaçay-Malkar, Karaim, Kırımçak, Kumuk 

Abstract 

ABSTRACT Unfortunately there is not left any written works behind Khazar Turkish which is deemed to be one of the dialects of old Turkish. In our work primarily key voices, forms and the words of Khazar Turkish have been determined with respect to the features of voice and forms of the existing words remaining from that period. Apart from these determined key features it have been determined the mutual aspects of Karachay-Malkar, Karaim, Krymchak and Kumuk Turkish which are known as the remnants of Khazar and it has been intended to reveal the vocabulary of Khazar Turkish. Key Words : Khazar, Karachay-Malkar, Karaim, Kırımchak, Kumuk