Тиленчилер

Главная страница » Тиленчилер
Чакъны сувукълугъуна да къарамайлы, гиччи яшлары булангъы аналар тротуарны уьстюнде олтуруп, ари-бери барагъанлагъа къарап, оьзлеге акъча ташлагъанны сюелер. Бирлери гиччи къутукълар булан базарны ичи булан чабып, автомашин гьайдайгъанланы уьстюне барып тиленелер.

Бирлери буса жуманамаз болагъан гюн межитни алдында эретуруп, «садагъа беригиз» деп илинип къалалар. Байрам гюнлер буса тиленчилер къабурланы алдында эретуралар. Орам бою тиленегенлерден толгъан. Олар къайдан гелген? Ватаны ёкъму? Алда къайда яшагъан?

Инг де яман гёрюнеген затны да эсгерме сюемен. Шо тиленчилер бары да нас юрюйлер. Олар киринме де киринмейгени гёрюнюп тура. Шо саялы югъа­гъан аврувланы яймакълыкъ да бар.

Нечакъы сюймесек де, тиленегенлени арасында ерли адамлар да ёлугъа. Бирлери къолунда яш булан тиленип юрюйлер. Ерли тиленчилер жумагюнлер межитни алдында да гёрюне. Оланы кёбюсю «яшгъа операциягъа акъча тарыкъ», «уьйде кёп яшым бар, оьзюм сакъатман» дейлер.

Озокъда, олай тиленегенлени англама да ярай. Яшаву къыйынлы экенге эп этип болмай тиленегенлеге языгъынг чыгъа. Олайлагъа садагъа узатагъанлар да бар. Тек къырдан гелип ятлар бизде тиленип юрюйгени эрши гёрюне. Кёп­лер ушатмайлар. Айтагъаным, уьстю нас кюйде юрюйгенлерден орамларда эп этип болмайсан. Олар табун-табун болуп юрюйлер. Бирлери юртлагъа барып да тиленелер.

Тиленчилер бизин орамлардан къачан таяр? Не этме герек? Не йимик чаралар гёрсе яхшы? Мунда ойлашма зат бар.

Измулла ГЬАЖИЕВ.