Скандарбек ТУЛПАРОВ, Къумукъ музыкалы драма театрны директору:

31 декабря 2020 в 11:44 523
Скандарбек ТУЛПАРОВ,  Къумукъ музыкалы драма театрны директору:
– Биз бу гетип барагъан йылда аслу тергевюбюзню театрны репертуарын, артистлени яшав гьалларын къолайлашдырывгъа бакъдырдыкъ.

Бу йылгъы репертуарда биз эки уллу музыкалы асарланы да салдыкъ, яшлар учун онгарылгъан эки гёрмекли ёммакъланы да гёрсетме бажардыкъ. Буланы барысын да къошса, дёрт спектакль бола. Биринчиси, озокъда, «Ханума» эди. Экинчиси «Давда той» деген драмабызны биз Дагъыстанны халкъ шаири, драматург, бизин театр­ны директору болуп тургъан Абдулвагьап Сулеймановну 110 йыллыгъына да, ондан сонг геле турагъан Уллу Ватан давда Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына да багъышладыкъ...


Гьасили, йыллар гете, йыллар геле. Бу гелеген 2020-нчы йылда халкъгъа, бизин аявлу къаравчуларыбызгъа яхшылыкъ, савлукъ булан парахатлыкъ ёрай туруп, биз гёрсетежек янгы спектакллерде сизин гьасиретли гёзлейбиз ва сизге гьаригизге буса яхшы муратларыгъыз яшавгъа чыкъсын деме сюемен.


Мени оьзден, асил халкъыма чыдамлыгъыгъыз учун баракалла деп айтмагъа сюемен.