Жаваплыкъны артдырма чакъыргъан

 

 

Буйнакск район администрацияны башчысы Уллубий Ханмурзаев оьзюню кёмекчилерини ва район жыйынны депутатларыны пред-седателини заместителини, бёлюклени ёлбашчыларыны, юртланы башчыларыны ортакъчылыгъы булан генгеш оьтгерген. Генгешде чинк де агьамиятлы масъалаланы бириси гьисапда асгерде къуллукъ этме чакъырылагъан, тек не тюрлю себеплер булан да баш къачырып айланагъанланы санавун кемитивню иши арагъа салынгъан.

 

Жыйында бирлешген Буйнакск шагьар ва район военкоматны комиссары Гьайдар Ражабов асгерге гюзлюк чакъырывну барышы гьакъда доклад этген. Ол оьзюню докладында асгерде къуллукъ этме разилигин билдирип, гьар юртдан нече жагьил улан гелгенин, юртланы башчылары асгер къуллукъдан баш къачырагъанлар булан бетге-бет ёлугъуп, англатыв иш юрютме тюшегенин, дагъы ёгъесе себепсиз гелмегенлеге 10-30 минг манат  къоду тёлеме тюшежегин билдирген.

Генгешге салынып къаралгъан аслу масъаланы жамын чыгъара туруп,  район­ну башчысы Уллубий Ханмурзаев бары да жавап­лы къуллукъчуланы асгерге чакъырывгъа байлавлу тапшурувну толу кюйде кютмек учун этилеген гьаракатны жанландырма чакъыргъан.

 

Казим КАЗИМОВ.

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля