«Ёлдаш» газетибизге –106 йыл

«Заман» деген биринчи къумукъ газетни 1-нчи сагьифасындагъы редактор Муртазагьажи Пейзуллаевни гиришив-баянлыкъ сёзю.

«Мен кёп гьаракат эттим къумукъ тил булан да, тав тил булан да Дагъыстангъа газет яймагъа Дагъыстан халкъ яхшыны да, яманны да англасын деп. Ол муратгъа мени етишмеге къоймады къызбай гьакимлер де, сенатны адамлары да. Неге деп айтса, оьз тили булан халкъгъа газет юрютсе, халкъ яхшыны-яманны билер, терсни-онгну англар деп гьоркъуп. Оланы мурады халкъ гьеч зат англамай къалмакъ эди…»

Газетибизни биринчи номери «Заман» деген ат булан 1917-нчи йылны 3-нчю апрелинде Темир-Хан-Шурада чыкъгъан. 15-нчи апрелде буса «Мусават» (Тенглик) деген ат булан чыгъарыла. Гьар тюрлю йылларда бизин газетибиз башгъа-башгъа атлар булан чыгъарылып тургъан. «Ишчи халкъ» деген ат булан 1918-нчи йылда, «Ал байракъ» деп 1920-нчы–1921-нчи йылларда.

«Ёлдаш» деген ат булан газетибиз 1921-нчи йыл 2-нчи сентябрде чыкъгъан. Баш редактору гьисапда шогъар Жалалутдин Къоркъмасов къол салгъан. Не гьисаплар этсек де, газетибизни биринчи номери 1917-нчи йылны 3-нчю апрелинде чыкъгъаны белгили. Демек, шо гюнден берли газетибиз охувчуланы къолуна янгылмай тюшегенине 106 йыл тамамлана.

Озокъда, йыллар оьтген сайын, газетни баш редакторлары да, онда ишлейген мухбирлер де алышына, наслудан-наслугъа янгы, жагьил къуллукъчулар геле де тургъан. 1931-нчи йыл газетге «Ленин ёлу» деген ат берилген. Алтмыш йылны узагъында газетибиз шо ат булан чыгъып турду.

Элибизде заманлар алышынды. 1994-нчю йыл гелди. Шо йылдан башлап газетибиз алдагъы, Жалалутдин Къоркъмасов берген «Ёлдаш» деген аты булан чыгъып тура. Гьали ишлейген мухбирлерибизни де, газетде узакъ йыллар намуслу кюйде ишлеп, ял алагъан къаламдашларыбызны да, инг де аслусу – охувчуларыбызны да газетибизни 106 йыллыкъ тархы булан (респуб­ликабызда шонча йыллар чыгъарылагъан биринчи газет) къутлайбыз.

 Узагъындан болсун!

«Ёлдаш» газет, 7-нчи апрель 2023 йыл

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля