Янгы охув йылгъа гьазирлик юрюле

Бабаюрт район администрацияны билим берив управлениесини ёлбашчысы А.Билаловну сёзлерине гёре, школаланы айланасы яйлыкъ каникулланы вакътисинде жыйылгъан чёплюклерден тазалана, тереклеге акъчабыла, класланы ичлери янгыртыла.

– Янгы охув йылгъа гьазирлик гёрмек учун районну билим берив идараларына район администрацияны янындан тарыкъ чакъы харж да гёрсетилген, – дей Арслан Билалов. – Сонг да, школалагъа ремонт этмек учун спонсорлукъ этме сюегенлени кёмеги де етише. Гьасили, янгы охув йылгъа районну билим берив идаралары толу кюйде гьазир болажакъгъа ва школаланы эшиклери охувчу яшлар учун герилип ачылажакъгъа шеклик ёкъ.

– Бизин школа охувчу яшланы къабул этмеге бугюн де гьазир, – дей мени булангъы лакъырында Адил Янгыюрт орта школаны директору Макка Алибекова. – Школаны ичи де, тышы да толу кюйде ярашдырылгъан. Аз заманны ичинде къалгъан увакъ ишлени де битдирмеге къастлыбыз.

Шону булан янаша билим берив ожакълагъа гележек яшланы аманлы­гъын сакъламакъ учун да чаралар гёрюлюп тура. Бугюнге ерли районну 4 уллу школасына ва 2 яшлар бавуна видеокамералар  салынгъан.

– Бугюн бизге нечик къыйын вакътиде яшамагъа борчлу болгъанны яхшы англайбыз, – дей, шо гьакъда айта туруп, Бабаюрт район админист­рацияны ёлбашчысыны орунбасары А.Черивмурзаев. – Атылтывлар, оьлтюрювлер яшавубузну бир гесеги болуп битген демеге ярай. Кёбюсю гезиклерде намарт адамланы хыяллары яшлагъа да етишегени яман. Шо саялы да, ра­йонну террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы комиссиясыны сиптечилиги ва районну ёлбашчыларыны гьаракаты булан  янгы охув йыл башлангъанча бары да билим берив ожакълар видеокамералар булан таъмин этилежек. Шо ишлеге тарыкъ чакъы акъча маялар гёрсетилген.

Ери гелгенде эсгермеге ярай, районну кёбюсю школаларында гетген йылны гюзюнде иссилик берив де толу кюйде янгыртылгъан эди. Шону да гьисапгъа алгъанда, районда охувчулар мугькам билимлер алсын учун бары да шартлар яратылгъан.

 

 

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,

хас мухбирибиз.

СУРАТДА: Бабаюртдагъы 2 номерли

 орта школаны гёрюнюшю.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля