Янгы китап «Халкъны терен гьакъылы»

Шулай ат булан Москвада «Россияны халкъларыны адабияты» деген антология китап чыгъарылгъан. Мукъаятлы кюйде тизилген бу китап «Россия Федерацияны халкъларыны милли адабиятын якълав» деген программагъа гёре гьазирленген.

Москваны язывчуларыны союзуну председатели С.А.Филатов: «Биринчилей, бу китапгъа жыйылгъан Россияны гьар тюрлю халкъларыны айтывлары ва аталар сёзлери милли, дос аралыкъланы беклешдирме, маданият байлавлукъланы болдурма имканлыкъ бережек», − деп яза.

«Халкъны терен гьакъылы» деген бу китапны бизин къумукъ миллетге багъышлангъан бёлюгюн «Ёлдаш» газетни баш редактору Гебек Къо-накъбиев гьазирлеген. «Къумукъ тил тюрк тиллени къыпчакъ группасына гире. 2020-нчы йылда юрюлген язылывгъа гёре бу тилни 524 мингге ювукъ адам къоллай. Биринчилей къумукъ айтывланы ва аталар сёзлерин шаир Магьаммат-апенди Османов жыйма башлагъан. 1883-нчю йыл чыгъаргъан «Къумукъ-ногъай хрестоматия» деген китабында ол 520 къумукъ айтывланы ва аталар сёзлерин жыйгъан.­ 1903-нчю йылда алим ва ярыкъландырывчу Абусупиян Акаев «Айтывланы ва аталар сёзлерини жыйымы» деген китапны чыгъаргъан. Шаир ва драматург Алимпаша Салаватов 1939-нчу йыл чыкъгъан «Чечеклер» деген альманахда 718 айтыв ва аталар сёзлерин печат этген.
Алим Нюрмагьаммат Гьажиагьматов 2015-нчи йыл чыгъаргъан сёзлюкде 5 минг айтывлар ва аталар сёзлери англатывлар булан бирче берилген. 2017-нчи йыл ол «Къумукъ айтывлар ва аталар сёзлери» деген ат булан чыгъаргъан жыйым китапда 25 минг айтыв ва аталар сёзлери ерлешдирилген. Алим, профессор Абдулгьаким Гьажиев де къумукъ айтывлагъа ва аталар сёзлерине тергев берген, ахтарыв ишлер юрютген. Бизин белгили халкъ шаирлерибиз А.Гьажаматов, А.Гьажиев, А.Сулейманов, М.Атабаев де оьзлени яратывчулугъунда къумукъ фольклорну, айтывланы ва аталар сёзлерин кёп къоллагъан», – деп язгъан ол гиришив сёзюнде.
Янгы чыкъгъан антологияда къумукъланы 164 айтыву салынгъан ва олар орусчагъа таржума да этилген.

Гебек Къонакъбиев шо­лай да эсгерилген издательствода чыкъгъан «Проза» ва «Публицистика» деген антологияланы онгарагъанда да ортакъчылыкъ этген.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля