Умурагьилни уьстюнлюклери

Къумукъ къыз Умурагьил АМУРХАНОВА 2007-нчи йыл февраль айны 16-сында Воронеж областны Янгы Умань юртунда контракт булан асгерде къуллукъ этеген Уллубий Камилпашаевични ва Виктория Валентиновна Амурхановаланы татывлу агьлюсюнде тувгъан. Умурагьилни уллатасы Камилпаша, улланасы Умухайыр – миналы капиркъумукълулар. Олар экевю де оьзлер кёп сююп муаллимни касбусун танглагъанлар ва пенсия чагъы етишип къалгъынча оьмюрлерин яш наслуну охутув-тарбиялав ишге багъышлап, ерли школада намуслу кюйде чалышгъанлар.

Камилпашаны ва Умуха­йырны агьлюсюнде эки улан ва эки къыз тарбия-билим алып оьсген. Оьз агьлюлерин къуруп яшап да туралар.
Уланлары Уллубий ва Камилбек – асгер къуллукъчулар. Украина бойда юрюлюп турагъан дав гьаракатланы биринчи гюнлеринден тутуп шо агьвалатгъа къуршалып, Ватанны алдындагъы борчларын уьлгюлю кюйде кютелер.

Уллубийни ва Викторияны къызы Умурагьил Воронеж шагьарда А.С.Пушкинни атындагъы 11 номерли школада охуй. Ол мундагъы 5 номерли спорт школада тренери Ольга Александровна Колесникованы ёлбашчылыгъыны тюбюнде 2015-нчи йылдан тутуп енгил атлетика булан да кёп сююп машгъул бола.

Оьтген йылланы боюнда Умурагьил енгил атлетикадан оьтгерилеген район, шагьар, област ярышларда ­янгылмай ортакъчылыкъ эте ва алдынлы ерлеге ес болуп юрюй. Шолай, 2018-нчи йыл Воронеж шагьарда юрюлген ярышларда четимликлери булангъы 60 метр мезгилге чабып, ол биринчиликни ала. 2019-нчу йыл ол енгил атлетикадан юрюлген район ярышларда узунлукъгъа атылып ва четимликлери булангъы 60 метр мезгилге чабып, биринчи ерлеге ес бола. Умурагьилге «2019-нчу йылда спортну лап да гьюнерли яш пагьмусу» деген белги де тапшурула.

2020-нчы йылдан тутуп, бугюнге ерли де Умурагьил Амурханова енгил атлетикадан юрюлген ярышларда алдынлыкъны къолдан чыгъармай чалыша.
Бираз алларда Нововоронеж шагьарда енгил атлетикадан оьтгерилген Бютюнроссия ярышда да ол команданы составында ­оьзюн инг яхшы спортчу гьисапда гёрсетме бажаргъан. Къумукъ къыз, яш спортчу Умурагьилни бугюнгю ва гележекдеги уьстюнлюклери булан оьктем болабыз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля