Гючлюлер оьр болдулар

Май айны 10-ндан 13-не ерли Тулада оьзлеге 16 йыл битмеген яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан Россияны чемпионаты оьтгерилди. Шоларда Россияны 55 регионундан гелген 500-ден де артыкъ яш кочаплар ортакъчылыкъ этдилер.

Ярышланы ортакъчыларыны арасында дагъыстанлылар лап кёп, демек, 50-ден артыкъ адам бар эди. Уьч гюнню узагъында юрюлген тогъа-тартывланы натижаларына гёре бизин яшлар лап гючлюлерден болуп чыкъдылар. Олар 3 алтын, бир гюмюш ва 11 бронза медаль къазандылар. Бизин яшлар оьзге регионланы командаларына къошулуп да лап оьр натижалар гёрсетмеге бажардылар: 35 кило авурлукъда уллубойнакълы Жамболат Жамалов Россияда биринчи болду. Бу – уллубойнакълы тренер Салим Гьапизовну гезикли уллу уьстюнлюгю.

Дагъыстанлыланы артына экинчи ва ­уьчюнчю ерлеге Мычыгъышны ва Москваны командалары тизилдилер. Къарабудагъгент районну Ленингент юртундан чыкъгъан яш кочап Гьасбулла Жумаваров (100 кило авурлукъда) Дагъыс­танны ва Темиркъазыкъ Кавказны чемпионатларында лап оьр даражагъа етишген эди. Ол Россияны чемпиону да болду.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля