Тергевлю ёлбашчы

Муна шолай, алдында ишлейген ишчилеге ва къуллукъчулагъа ишде онглу шартлар яратып, оланы оьзлени ишине гёнгюн къуруп болагъан ёлбашчы – Гюйдюрмесдеги 3 номерли машин ёл станцияны начальнигини орунбасары Супьян Хумайитович Татарханов да бажара.

С.Татарханов оьзюню загьмат ёлун Гюйдюрмесдеги вагонный депода слесар касбудан башлагъан. Ишине къастлы ва намуслу янашыву, ким булан да гелишли хасиятлы, билимге уллу иш гьаваслы Супьян бугюн простой ишчиден Темиркъазыкъ Кавказ машин ёллагъа ремонт этеген станцияны начальнигини орунбасарына ерли гётерилген. Ингдеси, Супьян Хумайитовични загьмат коллективинде де абуру-сыйы уллу.

Абур-сый буса оьзлюгюнден къурулмай. Ол коллективни членлерини яхшылыгъы-яманлы­гъындан къалмай, ишчилеге гьар не кюйде де кёмек этегенден къайры, олар оьзлер ишлейген идарагъа гёнгюллю гелсин учун, оланы иш ерлерин абзарын, чал-чалманын онгарта. Бу машин ёл станцияны ерли абзары терекли-бавлу, сокъмакълары – чечекли-гюллю. Динагьлюлер учун кёп гёзел межит къурдургъан. Ону ичи – язда салкъын, къышда – исси, хали-халча булан онгарылгъан. Булай ишге гьакъ юрекден бериле де туруп, Татарханов Елецдеги темир ёл транспорт техникумну (1979-нчу йыл), Грозныйдагъы нефтяной институтну къурулуш факультетин (1996-нчы йыл) уьстюнлю кюйде битдирип, билим ва англав даражасын гётерген.

Ишде етишген уьстюнлюклери саялы Супьян Россияны темир ёл транспортуну министерлигини гьюрметлев грамоталары булан бир нече керен савгъатлангъандан къайры, багьалы савгъатлар ва аты язылгъан сагьат булан белгиленген.

Инг де уллу савгъат Супьян Хумайитович учун – уьч де уланы, атасыны ёлуна тюшюп, оьр билимли касбучулар болуп ишлейгени. Биз де бу насипли агьлюге кёп яхшылыкълар, ишлеринде уьстюнлюклер, савлукъ, насип ёрайбыз.Шагьраний гьажи Батаев.

Мычыгъыш Республика,

Борагъан юрт.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля