Тазалыкъны болдурув − милли борч

 

ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну сиптечилиги булан артдагъы йылларда Дагъыстанда «Экология» деген милли борч­ну оьлчевюнде айлана якъны аманлыгъын ва тазалыгъын болдурувгъа айрыча тергев бакъдырыла. «Таза уьлке» деген федерал проектни оьлчевюнде де Россияны оьзге регионларында йимик, Дагъыстанда тазалыкъны болдурувгъа байлавлу законланы ва низамны къоруп сакълав сыйлы борч экени англашыла.


                             

Бугюнлерде Хасавюрт, Кас­кийск шагьар, Южно-Сухокумск, Буйнакск шагьар округларындагъы оьзлюгюнден башалман кюйде амалгъа гелген чёплюклени орнун къалды-къулдулардан тазалап, юрт хозяйство топуракъ-лагъа къайтармакъ учун чаралар гёрюле. Гьали-гьалилерде ишчи сапары булан ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Абдулмуталим Абдулмуталибов Буйнакск шагьарда болувунда тазалыкъны болдурувгъа байлавлу оьтгерилеген ишлени барышы булан ювукъдан таныш болгъан.

   Ишчи сапарында ону булан ДР-ни экология ва табии байлыкъларыны министрини борч­ларын заманлыкъгъа кютеген А. Зимин де болгъан.

– Бизин министерликни къанатыны тюбюнде иш гёреген «Дагвод-сервис» деген пачалыкъ идара «Русстрой» деген компания булан байлав-лукъда дыгъарлашып тазалыкъ болдурувну чараларын оьтгере, – деген А. Зимин. – Эсгерилген шагьар округ­ларда белгиленген тазалыкъ болдурувну чараларын йылны ахырына ерли тамамламагъа токъташгъанбыз.

Ишчи сапарыны вакътисинде болгъан гьакълашывланы жамын А. Абдулмуталибов чыгъаргъан. Алгъа салынгъан милли борч­ну оьлчевюнде юрюлеген тазалыкъны болдурувну чараларын айла­на якъны къоруп сакълавну законларыны талапларына кюрчюленип оьтгермеге тюшегени гьакъда буварыв этген.

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля