«Сизин къайгъыгъыз бизге де ортакъ»

 

 

Ноябрни ахырынчы гюнлеринде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов Палестинадан къачгъанлар булан ёлукъду. 150 де адам  республиканы ял алагъан бир базасында ерлешдирилген. Шоланы кёплери –  къатынгишилер ва яшлар.

 

Палестинадан къачгъанланы къабул этме гьазир экенни Сергей Алимович бираз алда билдирген эди. Ону тилевюне гёре, Россияны МЧС-ини самолёту булан гелтирилген адамлар булангъы ёлугъувда тюрлю-тюрлю масъалалагъа къаралды.

Сергей Меликов гелгенлени яшав гьалларын тергеди. Бугюн эсгерилген базада яшавлукъ юрютмек учун бары да имканлыкълар яратылгъан: уьйлени ичлери исси, телефон ва интернет байлавлукъ бар, мунда ял алма, яшлагъа ойнамагъа майданчалар, билим алмакъ учун клас да онгарылгъан. Янындан таймай медицина къуллукъчулар, психологлар ва яшавлукъ масъалаланы чечеген къуллукъдагъылар да бар.

– Дагъыстанда сизин бойда болуп турагъан гьалгъа талчыкъмайгъан ва къайгъырмайгъан бирев де ёкъдур, – дей С.Меликов. – Сизин булан биз де къайгъырабыз, шону енгил этмек учун бизден болагъан затны этежекбиз. Шолай кёмекни биз башгъа къыйынлыкълагъа тюшгенлеге де этгенбиз. Уьюгюзде йимик туругъуз, мундагъы тавлар да, табиат да элигизни эсге салып туражакъ. Сизин айланагъыздагъы адамлар дини булан да, ругьу булан да ювукълар. Бизде къонакълыкъны аслу къанунлары бар: къонакъ уьй есиден яхшы турма герек. Сизин арагъызда Россияда болгъан ва орус тилни билегенлер де бар, яшларыгъызгъа да уьйретме башларбыз. Сизге энниден сонггъу кёмекни этип де туражакъбыз.

Яшлагъа языв ишлер этмек учун тарыкъ-герек, гиччипавлагъа оюнчакълар берилди, барысы да исси опуракълар булан таъмин этилинген.

05.ru деген фирма барысына да телефонлар да берген, олар кююне гёре дос-къардашы булан байлавлукъ тутма болажакълар.

Этген кёмеклери учун Дагъыстанны Башчысына баракалла билдире туруп, къачып гелгенлени вакили Сакер Самир оьзлени къардашлары йимик къабул этгенни айтды.

–Биз башлап Россияны Президенти Владимир Путинге разилигибизни билдиребиз ва ону атын уллу гьюрмет булан эсгеребиз, – дей ол. –Тергевсюз къоймайгъаныгъыз ва рагьмулукъ кёмек этегенигиз учун да сизге баракалла. Сиз бизин къардашларыбызсыз. Бизин уьйлерибиз бузулгъан, тек биз янгыдан къуражакъбыз ва Дагъыстан этген гьюрметни бир де унутма-жакъбыз. Кёп савболугъуз!

Дагъыстанлылар шо бойда дав агьвалатлар юрюлеген биринчи гюнлерден тутуп, Палестинаны Газа бёлюгюндегилени  якълай, олагъа багъышлап намазлар эте ва рагьмулукъ кёмек жыя.

 

Бизин мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля