Россияны къыбла дазусунда…

 

 

Дагъыстанны Башчысы  Сергей Меликов 14-нчю ноябрде Магьарамгент районда болду.  Ол шондагъы «Яраг-Казмаляр» ва «Тагиркент-Казмаляр» деген автомашинлер чыгъагъан пачалыкъ дазуну ишин тергеди.

«Яраг-Казмаляр» деген пункт­ну янгыртыв эки тиретде юрюлежек. Бу дазу пункт Азербайжан булангъы аралыкъдагъы инг де аслусу. Йылны ахырында толу кюйде ишге салма деп гёз алгъа тутулгъан, ишлер заманында тамамланса, дазу бойдагъы иш 3 керенге яхшылажакъ деп гьисап этиле.  Янгыр­тылгъан сонг Россиягъа 11 ва Азербайжангъа 11 машин юрюйген сызакълар гьазир болажакъ. Бугюнлерде 500-ге ювукъ автомашин оьтгереген пункт гележекде суткада 1400-ню оьтгерме имканлыкъ бережек. Шо буса 40 автобус, 630 юк ташыйгъан ва 730 енгил машин бола.

 

– Дазу бойдагъы машинлер оьтгереген ёл «Темиркъазыкъ-Къыбла» деген уьлкени аслу транспорт ёлу болуп токътады. Шо ёл Россияны янгыз Азербайжан булан тюгюл, Иран, Индия, Азияны ва Кас­пий денгизни айланасындагъы пачалыкълар булан байлавлукъ тутма имканлыкъ бере. Бизин уьлкебизге билдирилген санкциялардан сонг, бу ёл башгъа пачалыкълар учун да аслу деп гьисап этиле,– дей Сергей Меликовну узата туруп шо ерлерде болгъан Дагъыстанны транспортуну ва ёл хозяйствосуну министри Жамболат Салавов. — «Тагиркент-Казмаляр» деген дазу пункт суткада 200 автомашинни оьтгере, шо ёлну да генглешдирме хыял бар.  Шу ер 2027-нчи йыл болгъанча янгыртылып битежек.

Жамболат Шапиевич билдирген кюйде, эсгерилген янгыр­тывлар битгенде Россияны къыбла дазусундан таба суткада 2360 машин оьтежек, шолардан 1100-ю авур юклер ташыйгъанлары болажакъ. Шону учун да бугюнлерде федерал ёллар токътавсуз  генглеше ва янгыртыла. Р-217 «Кавказ» деген федерал ёлну Дагъыстандагъы бёлюгю 274 чакъырым бар ва суткада шондан 35 минг автомашин оьте. Кёп ерде авариялар болмасын деп 4 машин юрюйген ёллар этилинген. Ёллагъа ювукъдагъы юртлар бар ерлерде 4 чакъырымгъа адамлагъа айрыча юрюме, 10 автобуслар токътайгъан ерлер гьазирленген, 4,3 чакъырым ёл бойгъа ярыкълар, шолай да юртланы 2 бёлеген ерлеге светофорлар салынгъан. Магьачкъала, Хасавюрт ва Дербент йимик уллу шагьарланы айланып оьтеген ёллар гелеген йыл къурулма башланажакъ.

Эки де дазу бойдагъы пунктланы къарап битгенден сонг Сергей Меликов жаваплы къуллукъдагъы­лар ва ерли гьакимиятны вакиллери булан генгеш оьтгерди.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля