Республика ярышлары оьтгерилди


Янгыкъаягентдеги (Къаягент район) спортшколада июнну 17-синде 40 йыл тренер-тарбиялавчу болуп чалышгъан Абакар Шагьбановну эсделигине багъышлангъан республика оьлчевде ярышлар оьтгерилди. Тутушуп ябушувдан яшёрюмлени арасында бу ярышлар экинчи гезик оьтгериле.

Оьзю арабыздан гетсе де, Абакарны къурдашлары, дос-къардашы, тарбия алгъан кочаплар бир де ону унутмайлар. Тренерлик ишини вакътисинде ол спортну бир нече усталарын гьазирлеген. Шоланы арасында Россияда 3-нчю ерге ес болгъан Къазбек Шамсутдинов, Венгрияны жыйым командасына къошулгъан, кёбюсю халкъара ярышларда уьстюнлюк къазангъан Гьамзатгьажи Халитов ва оьзгелери бар.
Бу гезик де ярышлагъа ерли Къаягент районлу кочаплардан къайры, рес­публиканы оьзге шагьарларындан ва юртларындан гелген спортчулар да ортакъчылыкъ этди. Сав гюнню узагъында халчада къужурлу тутушувлар юрюлдю. Натижада чемпион атлагъа лап гючлюлер ес болдулар. Олар оьз авурлукъларында Умар Ихлазов (Къаягент юрт), Зугьум Арслангереев (Янгыкъаягент юрт), Осман Умалатов (Янгывикъри юрт), Умахан Атаев (Янгыкъаягент юрт), Магьаммат Агьматов (Къаягент юрт), Агъайхалит Агъаев (Янгыкъаягент юрт), Ислам Арсланбеков (Янгы­къаягент юрт), Тулпар Ильясов (Янгыкъаягент юрт), Аликъылыч Магьамматов (Янгы-къаягент юрт) алдынлы ерлени алды. Командаланы арасында юрюлген гьасиллеге гёре биринчи ерге Янгыкъаягент юртну жыйым командасы (тренер Абдужалил Шагьбанов) чыкъды.
Ярышларда алдынлыкъ алгъан кочаплагъа кубоклар, хас белбавлар, медаллар ва грамоталар тапшурулду.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля